Dra. Gemma Torres Delgado, professora lectora

Formació acadèmica
Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Masculinitat i colonització a Espanya: arquetips masculins al discurs colonial sobre el Marroc (1880-1927), 2016.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània
Grau d'Història de l'Art
Història, Cultura i Societat en Època Moderna i Contemporània
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Identitats de Gènere ,Presències i Protagonisme de les Dones al Món Contemporàni
Grau d'Història
Tutorització Trebralls Final de Grau
Línies de recerca
Història cultural i gènere, estudis sobre masculinitat, colonialisme i gènere, construcció d’identitats culturals, nacionals i gènere.
Darrer tema de recerca
Masculinitat i colonització a Espanya, masculinitat i immigració, masculinitat i turisme