Dra. Mary Josephine Nash Baldwin, catedràtica

Formació acadèmica
Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
La Mujer en las organizaciones de izquierda en España (1931-1939), 1977.
Línies de recerca
Història de les dones, discurs i representacions culturals de gènere, diversitat cultural, processos migratoris actuals.
Darrer tema de recerca
Representacions de raça i gènere que qüestionen la conflictivitat cultural.