Dra. Queralt Solé Barjau, professora agregada

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Les fosses comunes a Catalunya, 1936-1939, 2008.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Grau d'Arqueologia
Arqueologia de l'Època Moderna i de l'Època Contemporània
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Metodologia de la recerca i transferància del coneixement (obligatòria)
Tutorització dels Treballs de Final de Màster
Línies de recerca
Guerra Civil espanyola: violència, repressió, exili; Dictadura franquista: repressió, institucionalització, memòria.
Darrer tema de recerca
Guerra Civil Espanyola: violència, repressió. Anàlisi històric de vestigis de la Guerra Civil.