Dra. Queralt Solé Barjau, professora agregada

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Les fosses comunes a Catalunya, 1936-1939, 2008.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Fonts Històriques
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Grau d'Arqueologia
Arqueologia de l'Època Moderna i de l'Època Contemporània
Arqueologia Medieval i Postmedieval
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Els Arxius de la Contemporaneïtat (en línia)
Línies de recerca
Guerra Civil espanyola: violència, repressió, exili; Dictadura franquista: repressió, institucionalització, memòria.
Darrer tema de recerca
Guerra Civil Espanyola: violència, repressió. Anàlisi històric de vestigis de la Guerra Civil.