Actualitat

Publicat el volum 35 de la revista Continuity & Change, coordinat per Cristina Borderías

Acaba de publicar-se “Coping with Crisis: Labour Markets, Institutional Changes and Household Economies”, volum 35 de la prestigiosa revista Continuity & Change, coordinat per la professora de la Secció Cristina Borderías i per la professora Manuela Martini de la Université Lumière Lyon 2.

El numero está dedicat a l’estudi de les diferents experiències d’estrategies d’innovació econòmica i productiva davant de les crisis econòmiques, des d’un punt de vista institucional i empresarial, abarcant estudis de cas des de la segona meitat del segle XVIII i fins al segle XX en diferents indrets del món i amb una atenció destacada al paper de les dones en aquests processos. La publicació, que ha comptat amb la contribució de diferents membres del Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere del nostre Departament, inclou també un article titulat “Silk textiles, crisis and adaptative strategies in Catalonia, 1770–1850s (Barcelona and Manresa)”, del qual són autors (juntament a Lluís Virós Pujolà i Yoshiko Yamamichi), els dos membres de la Secció de Història Contemporània i Món Actual Llorenç Ferrer i Àngels Solà.

Podeu consultar els continguts de la revista en aquest enllaç:

Revista Continuity & Change