Actualitat

Publicat “L’Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya”

Acaba de sortir publicat el volum L’Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya (actuació i trajectòria dels oficis durant la Guerra Civil i el franquisme), del catedràtic de la UAB Josep Maria Solé i Sabaté i del catedràtic de la nostra Secció Joan Villarroya, editat pel Centre d’Història Contemporània i el Departament de […]

Acaba de sortir publicat el volum L’Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya (actuació i trajectòria dels oficis durant la Guerra Civil i el franquisme), del catedràtic de la UAB Josep Maria Solé i Sabaté i del catedràtic de la nostra Secció Joan Villarroya, editat pel Centre d’Història Contemporània i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Després de més de deu anys de recerca d’arxiu intensa veu la llum l’estudi exhaustiu sobre l’escola militar de la Generalitat fundada a l’agost de 1936. El llibre recopila informació sistematitzada sobre els gairebé dos mil oficials formats al llarg de la seva existència que van combatre en tots els fronts de guerra –resseguint-ne les trajectòries també després del conflicte- i aborda el conjunt de la història de la institució. Es tracta d’una contribució extremadament valuosa que omple finalment un buit historiogràfic sobre uns dels aspectes més importants de la guerra civil, a Catalunya i al conjunt d’Espanya.

Solé i Sabaté, Josep M.; Villarroya i Font, Joan L’Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya (actuació i trajectòria dels oficis durant la Guerra Civil i el franquisme), Centre d’Història Contemporània i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2021.

Més informació sobre el llibre en aquest enllaç