Actualitat

Publicat un nou volum de la col·lecció Història del Treball (Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere) “Sin descanso. El servicio doméstico durante el Franquismo”, d’Aritza Saenz del Castillo

La col·lecció Història del Treball, editada pel Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG), dirigit per la professora de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual Cristina Borderías compta amb una nova publicació: l’estudi d’Artiza Saenz del Castillo titulat Sin descanso. El servicio doméstico durante el Franquismo. L’obra analitza el mercat laboral del servei domèstic des de la perspectiva local de la Vitoria del desarrollisme per després ampliar el marc d’estudi a tot l’Estat espanyol. Aquesta recerca se centra en aspectes importants com la consideració social del servei domèstic, les condicions laborals, el món associatiu de les treballadores, les estratègies desplegades per l’oferta i la demanda de mà d’obra o les polítiques d’institucions com l’Estat o l’Església.

Aritza Saenz del Castillo Velasco és Doctor en Historia Contemporània per la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea i professor adjunt del departament de Didáctica de las Ciencias Sociales d’aquella mateixa universitat. Les seves principals línies de recerca es desenvolupen dins del marc del Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) i es centren en la història de les dones, la història del treball i l’ensenyament-aprenentatge de la Història. D’entre les seves publicacions destaca Las damas de hierro. La participación de las mujeres en el mercado laboral de Vitoria-Gasteiz (1950-1975), guardonat amb el Premio Micaela Portilla Vitoria a la millor tesi sobre estudis feministes i de gènere de la UPV/EHU de 2014.

 

Més informació:

Aritza Saenz del Castillo, Sin descanso. El servicio doméstico durante el Franquismo, Colección de Història del Treball (edita Grupo TIG), Icaria editorial/Edicions de la Universitat de Barcelona. 2019