Grups de Recerca i Projectes d'Investigació

Grup de Recerca “Treballs, Institucions i Gènere”

El Grup de Recerca d’Historia del Treball (T.I.G.) és un Grup de Recerca adscrit al Departàment d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona que va començar les seves activitats l’any 1990. Està format per membres del mateix així com per professors, investigadors i becaris predoctorals d’altres Universitats catalanes. Hi colaboren amb els projectes del grup professors d’altres universitats espanyoles i europeas. Els seus objectius son promoure la recerca i la docencia en el camp de la Història del Treball desde la perspectiva de Gènere. En forma part i col·labora amb diversas asociacions entre les quals en destaquen les següentes: Associació d’ Historia Social, Associació d’ Història Económica, Associació de Demografia Històrica, Associació de la Ciencia i de la Tècnica de Catalunya, Associació Española de Investigación de Historia de las Mujeres, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Associació d’Història del Treball. Així mateix col·labora asessorant i dirigint els projectes de nombrosos Arxius, Centres, Grups i Fundacions de Recerca i estudi de Catalunya.

La recerca se centra en l’anàlisi de l’organització, sistemes, i cultures del treball (productiu i reproductiu), així com en les condicions i estrategies de treball i de vida dels treballadors a Catalunya des d’una perspectiva de gènere. Les dinàmiques històriques en aquests àmbits són el resultat de relacions complexes entre diverses “institucions”, com ara la família, el mercat, les organitzacions empresarials, les associacions patronals, professionals, obreres, i l’Estat. D’aquí que es constitueixen en objectiu preferent de recerca. Així mateix el grup porta una important labor docent i de difusió de la seva recerca, tant dintre del curriculum acadèmic com mitjançant l’organització de cursos i seminaris.