Grups de Recerca i Projectes d'Investigació

SeaLiT. Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping, 1850s-1920s

SeaLiT estudia el procés de transició de la navegació de vela a la de vapor i els seus efectes sobre les poblacions marítimes del Mediterrani i el mar Negre entre les dècades de 1850 i 1920. L’objectiu principal del projecte es analitzar les conseqüències de la innovació tecnològica sobre els treballadors i les comunitats marítimes, la vida dels quals va ser alterada dràsticament per l’arribada del vapor. El projecte investiga el mercat de treball marítim, l’evolució en les relacions entre armadors, capitans, tripulació i les seves societats locals, la vida a bord i a terra, així com el desenvolupament de noves estratègies i rutes comercials i pautes de navegació. El projecte està realitzat des d’una perspectiva comparativa, i considera els mariners i les comunitats de set regions marítimes: de Barcelona i les costes llevantines espanyoles, de Marsella i els ports provençals, de Gènova i les comunitats litorals de la Ligúria, de Trieste i les costes de Dalmàcia, les Illes Jòniques i del mar Egeu i la part continental costanera de Grècia fins a Odessa, la porta marítima del mar Negre. L’objectiu final d’aquest enfocament comparatiu és rastrejar i comprendre les diferències i semblances en el procés de transició i integració a l’economia global de diferents zones del Mediterrani i del Mar Negre.

ERC-2016STG 714437. European Research Counsil. 2016 Starting Grant. Ref. 714437

Investigador Principal: Apostolos Delis

Centre de recerca: Institute for Mediterranean Studies. FORTH. Creta.