Departament d'Història Contemporània - Universitat de Barcelona
inici
PERSONAL

Dr. Víctor Gavín Munté

Dr. Víctor Gavin

Formació Acadèmica

Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona
Menció Europea.
Premi extraordinari de Doctorat.
Llicenciat en Història General i Geografia per la Universitat de Barcelona (1992-93).
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (1989-90).

Situació laboral

Professor agregat interí.

Títol de la Tesi

La Comunidad Europea de Defensa (1950-1954) ¿Idealismo europeísta o Interés de estado? (2005).

 

Docència durant el curs 2017-2018

Grau d'Història:

• Història d'Àsia: Imperis i Nacions

• Món Actual

• Vells i Nous conflictes en el Món Actual

 

Màster d'Història Contemporània i Món Actual:

• Les relacions de poder després de la Guerra Freda (en línia)

• Direcció de Treballs de Fi de Màster

 

Línies de recerca

La dimensió exterior de la transició política a Espanya (1975-1981); història de la integració europea; relacions Europa – Estats Units.

Darrer tema de recerca

Les relacions entre França i el Regne Unit als 60 en relació a la demanda d ’adhesió britànica a la CEE.

 

 

Publicacions principals

 

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor,  Europa Unida: orígenes de un malentendido consciente, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2007.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor, "Europa y la decisión de rearmar a la República Federal de Alemania (julio-septiembre 1950)”, Ayer, 68/4 (2007), pp. 221-246.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor, “A new framework from Franco-German relations through European institutions, 1950-1954” a GERMOND, Carine; HENNING, Türk (eds.), A History of Franco-German relations in Europe: From “Hereditary Enemies” to Partners, Nova York, Palgrave MacMillan, 2008, pp.165-175.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor, “Los primeros años del nuevo siglo en el área mediterránea” a CARPENTIER, Jean; LEBRUN, François (dirs.), Historia del Mediterráneo, Barcelona, Editorial Base, 2008, pp. 565-591.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor, “Pierre Mendès France i la fi de l’Europa federal (1954)”, Segle XX: Revista Catalana d’Història, nº 1, 2008, pp. 37-55.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor, “What kind of Europe within the Atlantic Community? Britain and the European Defence Community 1950-54” a AUBOURG, Valérie; BOSSUAT, Gérard; SCOTT-SMITH, Giles (eds.), European Community, Atlantic Community?, Paris, Editions Soleb, 2008, pp. 140-157.

• GAVÍN MUNTÉ, Víctor et al., Democrazie: l'Europa meridionale e la fine della dittature, Milà, Mondadori Education Firenze, 2010.

 

 

Podeu consultar el llistat complet de les seves publicacions a l'espai Dialnet i a la pàgina del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

 

Projectes

Ha participat en diferents projectes en el marc del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA).


 
DADES DE CONTACTE    
DESPATX 2053
HORARI consultar despatx
EMAIL vgavin@ub.edu
TELÈFON 93 403 78 11
 Carrer Montalegre, 6-8    -   08001 Barcelona           Tel.: 93.403.77.99          Fax: 93.403.78.00        Email: dep-hiscont@ub.edu