Presentació
Estructura
  Seccions departamentals
Càrrecs unipersonals
Consell de Departament
Comissions
Representats del Departament
Membres
  Secció de Medicina
Secció de Psicologia
Docència
  1r i 2n cicle - Medicina
1r i 2n cicle - Psicologia
Doctorat
Postgrau
Recerca
  Grups de recerca
Xarxes temàtiques
Memòries de recerca
Ubicació
  Secció de Medicina
Secció de Psicologia

Última Actualització: 9/05/07

 
Consell de departament

El Consell de Departament és la màxima autoritat del Departament i n’escull el seu director o directora d’entre el professorat funcionari doctor adscrit al Departament. Són membres del Consell de Departament: tot el personal acadèmic doctor, dos representants de l’altre professorat, quatre representants del col.lectiu d’ajudants i d’investigadors en formació, quatre representants de l’alumnat (de tots els nivells) i dos representants del personal d’administració. Actualment, el Consell de Departament té la següent composició:

Professors/es doctors/es
Catedràtics d’Universitat

Dr. Carles Enric Escera Micó
Dr. Cristobal Gastó Ferrer
Dra. Carme Junqué Plaja

 
Professors Titulars
Dra. Ana Adan Puig
Dr. Miquel Bernardo Arroyo
Dra. Immaculada Clemente Lapena
Dra. Montserrat Colell Mimó
Dr. Carles Grau Fonollosa
Dra. Ma. Àngels Jurado Luque
Dra. Wilma Eugenia Penzo Giacca
Dra. Ma. Dolors Segarra Castells
Dr. Josep Ma. Serra Grabulosa
Dr. Manuel Valdés Miyar
Dr. Joaquim Josep Veà Baró
Dr. Pere Vendrell Góme
Dr. Eduard Vieta Pascual
 
Professors Agregats
Dr. David Bartrés Faz
Dra. Josefina Castro Fornieles
Dra. Maria Mataró Serrat
Dra. Roser Pueyo Benito
 
Professors Lectors
Dra. Maria del Mar Ariza González
Dr. Xavier Caldú Ferrús
Dra. María José Corral López
Dra. Ana Narberhaus
 
Professors Associats i Professors Associats Mèdics
Dra. Ma. Neus Aymami Sanromà
Dra. Ma. Teresa Boget Llucià
Dra. Rosa Catalán Campos
Dr. Josep Haro Abad
Dra. Montserrat Juncadella Puig
Dra. M. Luisa Lázaro García
Dr. Joan de Pablo Rabassó
Dr. Rafael Penades Rubio
Dra. Montserrat Pérez Pàmies
Dra. Sandra Mariet Posada Salazar
Dra. Gemma Prat Vigué
Dr. Manuel Salamero Baró
Dra. Sònia Sánchez López
 
Investigadora Post-Doc
Dra. Bàrbara Segura Fàbregas
 
Personal d'Administració
Pilar Bouzas Rodríguez
M. Carme Garcia Diaz