Presentació
Estructura
  Seccions departamentals
Càrrecs unipersonals
Consell de Departament
Comissions
Representats del Departament
Membres
  Secció de Medicina
Secció de Psicologia
Docència
  1r i 2n cicle - Medicina
1r i 2n cicle - Psicologia
Doctorat
Postgrau
Recerca
  Grups de recerca
Xarxes temàtiques
Memòries de recerca
Ubicació
  Secció de Medicina
Secció de Psicologia

Última Actualització: 28/11/04

 
Laboratori de Neurodiàmica

Investigador Principal
Dr. Carlos Grau Fonollosa
Accés a la pàgina del grup
http://www.ub.edu/neurodynamics

Objectius de recerca del grup
El Laboratori de Neurodinàmica s’ocupa de l’estudi de l’activitat elèctrica cerebral, perquè proporciona informació funcional sobre fenòmens cerebrals ràpids (de l’ordre dels mil.lisegons) que no són assequibles amb altres tècniques de Neuroimatge. L’objectiu principal del Laboratori de Neurodinàmica és l’establiment de les bases fisiològiques de l’activitat elèctrica cerebral espontània (EEG) i provocada (Potencials Evocats). Per assolir aquest objectiu s’utilitzen els procediments més avançats pel registre electroencencefalogràfic i per la seva anàlisi matemàtica. El grup desenvolupa en l’actualitat recerca sobre la gènesi i comportament dels potencials evocats i l’estudi del son, en població normal i en pacients afectats per diversos trastorns cerebrals.

Línies de recerca

Potencials evocats (P50, N1, MMN, P300) en subjectes sans i amb patologies psiquiàtriques.

Gènesi dels potencials evocats.

Estudi de l’evolució temporal de les fonts dels potencials evocats mitjançant algoritmes matemàtics de descomposició del senyal i localització espacial.

Estudi del son i de les transicions son/vigília, amb especial atenció a les patologies relacionades amb el son.

Publicacions representatives
Gomez CM, Marco J, Grau C. Preparatory visuo-motor cortical network of the contingent negative variation estimated by current density. Neuroimage 2003 Sep;20(1):216-24.
Atienza M, Cantero JL, Grau C, Gomez CM, Dominguez-Marin E, Escera C. Effects of temporal encoding on auditory object formation: a mismatch negativity study. Brain Res Cogn Brain Res. 2003 May;16(3):359-71.
Polo MD, Escera C, Yago E, Alho K, Gual A, Grau C. Electrophysiological evidence of abnormal activation of the cerebral network of involuntary attention in alcoholism Clin Neurophysiol. 2003 Jan;114(1):134-46.
Serra Grabulosa JM, Grau C, Escera C, Sánchez Turet M. The H1-receptor antagonist dextro-chlorpheniramine impairs selective auditory attention in the absence of subjective awareness of this impairment. J Clin Psychopharmacol. 2001 Dec;21(6):599-602.
Grau C, Polo MD, Yago E, Gual A, Escera C. Auditory sensory memory as indicated by mismatch negativity in chronic alcoholism. Clin Neurophysiol. 2001 May;112(5):728-31.

Membres del Departament adscrits al grup
Dr. Carlos Grau Fonollosa
Josep Marco Pallarés
Lluís Fuentemilla Garriga