UB Etologia dels primats

Bienni: 1997-99

PRIMER CURS CRÈDITS PROFESSORS
FONAMENTALS OBLIGATÒRIES
Neurobiologia
Història, origen i taxonomia dels primats
Etoecologia i distribució dels primats

3
1
2

Dolors Segarra
Jordi Sabater Pi
Jordi Sabater Pi
METODOLÒGIQUES OBLIGATÒRIES
Tècniques de recerca en etologia
Tècniques d´estudi de la conducta dels primats en el seu habitat natural

3
3

Mateo Escobar
Joaquim J. Veà
METODOLÒGIQUES OPTATIVES
Tècniques fotogràfiques en etologia
Tècniques de registre en vídeo i so

2
2

Montserrat Colell
Joaquim J. Veà
AFINS OPTATIVES
Evolució dels primats

1.5

M. Garcia
TREBALLS D´INVESTIGACIÓ OBLIGATORIS
Pràctiques d´observació

2.5

M. Colell, M.escobar, D. Segarra; J. Sabater Pi i J.J. Veà.

SEGON CURS CRÈDITS PROFESSORS
FONAMENTALS OBLIGATÒRIES
Capacitats cognitives dels primats
Comunicacions en primats
Conductes culturals en primats no humans
Conducta social dels primats

3
2
1
2.5

Montserrat Colell
Carles Riba
Joaquim J. Veà
Jordi Sabater Pi; Ana Queralt i Ana Pérez
METODOLÒGIQUES OBLIGATÒRIES
Dibuix etològic i perfils vegetals

1

Jordi Sabater Pi
AFINS OPTATIVES
Etologia humana

1.5

Wilma Penzo
TREBALLS D´INVESTIGACIÓ OBLIGATORIS
Projecte de Tesi

2.5

M. Colell, M.escobar, D. Segarra; J. Sabater Pi, J.J. Veà; C. Riba i W. Penzo

Per a més informació, contacteu amb Dra. Dolors Segarra o Dr. Joaquim J. Veà ,

Pàgina principal

Comentaris: pvendrell@psi.ub.es. Última actualització: 1 de novembre de 1997.