Isabel Solé Gallart

Docència

Recerca Publicacions  

 
Professora Catedràtica d'Universitat
Despatx: 3307A
Telèfon: 93 312 58 24 
E-mail: isoleg@ub.edu
 

Docència

 
 • Grau en Psicologia:
 • Psicologia de l'Educació
 • Intervenció psicològica
 • Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació:
 • La intervenció psicoeducativa orientada al canvi i millora de les institucions d'educació formal
 • Aprenentatge i construcció de coneixement mitjançant la llengua escrita
 • Practicum UB variant recerca
 • Practicum UB variant professionalitzadora


Interessos de recerca

 
 • Processos d'aprenentatge, ensenyament i avaluació d'estratègies de lectura i de composició escrita en les diverses etapes educatives (des de l'Educació infantil fins la Universitat).
 • Les pràctiques educatives escolars: anàlisi de variables i processos implicats en la seva concreció.
 • Assessorament psicopedagògic: models conceptuals i estratègies d'intervenció per a la millora de la pràctica educativa.


Darreres Publicacions

 
 • Mateos, M. & Solé, I. (2009). Synthesising information from various texts: a study of procedures and products at different educational levels. European Journal of Psychology of Education. XXIV (4), 435-451.

 • Mateos, M. & Solé, I. (2009). La lectura de textos académicos en la universidad.
  Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 50 , 12-20.

 • Sánchez, E. & Solé, I. (2009). Avanzando en la lectura: acuerdos, contrastes y propuestas. Aula de Innovación Educativa , 179 , 60-65.

 • Solé, I. & Sánchez, E. (2009). Sinergias en torno a la lectura: un reto y una necesidad. Aula de Innovación Educativa, 179 , 8-11.

 • Solé, I. ( 2009 ). Motivación y lectura . Aula de Innovación Educativa, 179 , 56-59.

 • Solé, I. (2009). Assessorament psicopedagògic a Catalunya. Àmbits de Psicopedagogia, 25 , 10-15.

 • Tolchinsky, L. & Solé, I. (2009). Las condiciones del aprendizaje de la lengua
  escrita. Infancia y Aprendizaje , 32 (2), 131-140.

 • Solé, I. (2008). Leer para escribir. Aula de Innovación Educativa, 175 , 22-25.

 • Camps, A. & Solé, I. (2007). Llegir i aprendre a llegir. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura , 41 , 15-27.
 • Miras, M. & Solé, I. (2007). La elaboración del conocimiento científico y académico. En M. Castelló (coord.) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias (pp. 83-112). Barcelona: Graó.
 • Solé, I. (2007). La exposición pública del trabajo académico: del texto para ser leído al texto oral. En M. Castelló (Coord.) Escribir y comunicarse en contextos académicos. Conocimientos y estrategias (pp. 113-135). Barcelona: Graó
 • Solé, I. (2007). Transformant la informació en coneixement. Lectura i escriptura epistèmiques a la universitat. Butlletí La Recerca , 7. Revista Electrònica de l'ICE. Universitat de Barcelona.

 • Solé, I. & Mateos, M. (2007). Llegir, pensar i aprendre. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura , 41 , 15-27.

 • Solé, I., Castells, N., Gràcia, M. & Espino, S. (2006). Aprender Psicología a través de los textos. Anuario de Psicología, 37 (1y2), 157-176.

 • Solé, I. (2005). PISA: La lectura y sus lecturas. Aula de Innovación Educativa , 139 , 22-27.

 • Solé, I. (2004). Programas y proyectos de innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. En T. Mauri, C. Monereo & A. Badía (Comps.) La práctica psicopedagógica en la educación formal (pp. 195-241). Barcelona: UOC.

 • Solé, I. & Castells, N. (2004). Aprender mediante la lectura y la escritura: ¿Existen diferencias en función del dominio disciplinar? Lectura y Vida, 25 (4), 6-17.