El Departament de Psicologia Evolutiva i de l´Educació és un dels sis departaments que conformen la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, ubicada al Campus Mundet.

El professorat del Departament imparteix docència al primer i segon cicle en sis ensenyaments universitaris diferents: Psicologia, Psicopedagogia, Formació de mestres, Pedagogia, Educació Social i Comunicació Audiovisual.

El Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació també imparteix un programa de doctorat interuniversitari, el Doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació, a més de diversos programas de mestratge.

D'altra banda, en el departament funcionen diversos grups de recerca que porten a terme projectes d'investigacióen temes diversos relacionats amb el desenvolupament, l´aprenentatge i l´educació i la diversitat al llarg de tot el cicle vital.

Adreça:

 

Passeig Vall d'Hebron, 171
Edifici de Ponent. 3r Vagó, 3a Planta
Facultat de Psicologia.
Universitat de Barcelona
08035 Barcelona

  e-mail: psi.evoedu@ub.edu
  Telf: (+34) 93 312 58 39
Fax: (+34) 93 402 13 68

DIPE