Logo Universitat de Barcelona Química Analítica i Medi Ambient imatge de maquetació
Español English     UB imatge de maquetació
El títol de doctor
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
El títol de doctor
Estructura
Objectius
Màster oficial en Química Analítica
Línies de recerca
Normativa acadèmica
Accés al doctorat
Documentació
Seguiment del projecte de Tesi
Lectura de Tesi
Reclamació
Sistema de gestió de la Qualitat
Informació / contacte
Enllaços d'interès
MATRÍCULA
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica

Martí i Franqués 1-11
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 92 76
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació imatge de maquetació
 

El títol de doctor representa la més alta distinció acadèmica que una persona pot obtenir en la seva formació, facultant a la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

Segons el RD 1393/2007, els estudis de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca, incorporant cursos, seminaris i d'altres activitats orientades a la formació investigadora. El Doctorat inclou l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La superació d'aquests estudis dona dret a l'obtenció del títol de Doctor o Doctora.

L’accés als estudis de doctorat es fa actualment per la via adaptada als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que implica cursar un programa de doctorat, requereix un títol de màster oficial o equivalent, i consta d’un període de recerca organitzat, que finalitza amb la lectura i defensa de la tesi corresponent. Durant tot aquest perìode el doctorand passa a formar part d'una de les línies de recerca del programa, sota la direcció d'un professor que és el màxim responsable de les activitats de formació de l'estudiant i de la recerca a dur a terme i d'un tutor que és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica.

 

Preguntes freqüents (FAQ) sobre els estudis de postgrau (màster oficial i doctorat) (enllaç .html)
imatge de maquetació;    
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria QA
Última actualització o validació: 12.09.2016
imatge de maquetació