Logo Universitat de Barcelona Química Analítica i Medi Ambient imatge de maquetació
Español English     UB imatge de maquetació
Benvinguda
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
El títol de doctor
Estructura
Objectius
Màster oficial en Química Analítica
Línies de recerca
Normativa acadèmica
Accés al doctorat
Documentació
Seguiment del projecte de Tesi
Lectura de Tesi
Reclamació
Sistema de gestió de la Qualitat
Informació / contacte
Enllaços d'interès
MATRÍCULA
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica

Martí i Franqués 1-11
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 92 76
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Moltes son les definicions que, sobre Química Analítica s'han donat. Totes, però, coincideixen en la importància cabdal d'aquesta disciplina en el desenvolupament de la nostra societat. Una de les conseqüències d'aquest desenvolupament que més preocupació ha generat en les darreres dècades és la degradació del medi ambient i l'increment paral·lel de la pol·lució. Disciplines científiques i tècniques, com ara la Química Analítica, poden ajudar, i molt, a la correcta gestió d'aquest recurs limitat.

Conscient d'aquesta problemàtica, la Secció Departamental de Química Analítica de la Universitat de Barcelona imparteix des de fa anys el programa de doctorat "Química Analítica del medi ambient i la pol·lució" que, recentment, ha passat a anomenar-se "Química Analítica i Medi Ambient". En aquest programa de doctorat els professors de la secció i del CSIC posen a l'abast dels futurs doctors la seva experiència i els seus coneixements tant en aspectes teòrics de la Química Analítica com en aquells més relacionats amb l'estudi i control del medi natural i protecció del medi ambient. Al programa "Química Analítica del medi ambient i la pol·lució" li ha estat concedida, per part del Ministerio de Educación, la Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0371, resolució del 6 d'octubre de 2011 i publicat en el BOE el 20 d'octubre de 2011). El programa "Química Analítica i Medi Ambient" ha estat verificat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 9 de setembre de 2014.

En aquesta pàgina web es pot trobar informació específica d'aquest programa de doctorat. S'han incorporat una sèrie de documents i enllaços amb la finalitat de informar als futurs doctorands de les novetats legislatives i burocràtiques referents als estudis de doctorat.

Podeu trobar més informació al web de la Facultat de Química

 

DESTACATS:

 

17/07/2015: disposició transitòria setena. Doctorands matriculats durant el curs acadèmic 2014- 2015 en programes de doctorat en extinció que no han defensat la seva tesi doctoral amb anterioritat a la data límit d’11 de febrer de 2016 (enllaç)

15/07/2015: data límit per a la presentació de sol·licituds d'accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers per a la matrícula en el primer període corresponent al curs 2015/2016

            Presentació i defensa de tesis doctorals:

        Alumnes matriculats en el programa fins al curs 2010-2011 han de defensar la tesi abans de l'11 de febrer de 2016.

        Alumnes matriculats en el programa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014 han de defensar la tesi abans del 30 de setembre de 2017. El programa s'extingirà en aquesta data.

15/03/2017: la Dra. Cristina Ariño serà la nova coordinadora del programa de doctorat

27/04/2017: Calendari de comissions i dipòsit de Tesis

 

 
CONTACTE:

 

Coordinador del programa de doctorat: Dra. Cristina Ariño

Adreça de correu:

Martí i Franqués 1-11, E-08028 Barcelona (Catalunya, Espanya)

3a Planta de l'edifici de Física i Química

Tel: 93 402 15 45, Fax: 93 402 12 33

Correu-e: cristina.arino@ub .edu

 
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria QA
Última actualització o validació: 02.05.2017
imatge de maquetació