Logo Universitat de Barcelona Química Analítica i Medi Ambient imatge de maquetació
Español English     UB imatge de maquetació
Seguiment del projecte de Tesi
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
El títol de doctor
Estructura
Objectius
Màster oficial en Química Analítica
Línies de recerca
Normativa acadèmica
Accés al doctorat
Documentació
Seguiment del projecte de Tesi
Lectura de Tesi
Reclamació
Sistema de gestió de la Qualitat
Informació / contacte
Enllaços d'interès
MATRÍCULA
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica

Martí i Franqués 1-11
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 92 76
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació

 

Sol·licitud d'admissió del projecte de Tesi Doctoral

La sol·licitud d'admissió del projecte de la Tesi Doctoral es realitza durant el curs acadèmic en el que s’ha fet la primera matrícula.

Per sol·licitar l'admissió del projecte de la Tesi Doctoral s'ha de fer servir el següent document.

Un cop complimentat s'ha de presentar a qualsevol registre de la Universitat.

 

Presentació d’informes i presentacions orals del treball efectuat.

Cal elaborar anualment un informe sobre el grau d'avançament del projecte de Tesi, que inclogui, entre d'altres, un resum del treball realitzat en el darrer any i els principals resultats. Aquest informe es presentarà al voltants del mes de juliol A més, es presentarà l'informe final del grau d'avançament del projecte de Tesi en el moment de dipositar la Tesi. El model d'informe i la sol·licitud de la seva valoració el podreu trobar aquí. Aquest document s'ha de presentar a la Secretaría de la Secció Departamental de Química Analítica.

Durant el segon any de Tesi Doctoral s’ha de fer una presentació oral del treball efectuat. Periòdicament s'organitzaran sessions per a la presentació oral del treball realitzat pels estudiants.

La comissió de seguiment corresponent redactarà un informe sobre el seguiment del projecte de Tesi (arxiu .doc). 

El calendari per aquest semestre de les comissions de seguiment i de dipòsit es pot descarregar aquí.

Les comissions d'estudis de doctorat i de seguiment actualment constituïdes són les següents:

 

Comissió acadèmica del programa de doctorat "Química Analítica i Medi Ambient":

President: Dra. Cristina Ariño

Vocal: Dra. Victoria Sanz

Vocal: Dra. Clara Ràfols

Vocal: Dra. Encarnación Moyano

Vocal: Dr. José Manuel Díaz

Vocal: Dra. Silvia Lacorte

Secretària: Dra. Anna de Juan

 

Comissions de seguiment:

Curs acadèmic en què els doctorands van fer la primera matrícula Integrants de la comissió de seguiment Doctorands assignats a la comissió de seguiment
2008-2009

Dr. Miquel Vidal

Dr. José Manuel Diaz

Dra. Clara Ràfols

Enllaç a l'arxiu .pdf
2010-2011

Dra. Elisabeth Bosch

Dra. Mercè Granados

Dra. Encarnación Moyano

Dra. Anna de Juan

Enllaç a l'arxiu .pdf
2011-2012

Dra. Cristina Ariño

Dr. Francisco Javier Santos

Dr. Xavier Saurina

Dra. Elisabet Fuguet

Enllaç a l'arxiu .pdf
2012-2013

Dr. Martí Rosés

Dra. Dolors Barron

Dra. Anna Rigol

Dr. Raimundo Gargallo

Enllaç a l'arxiu .pdf
2012-2013
(alumnes RD778/1998)

Dra. Maria Teresa Galceran

Dra. Elisabeth Bosch

Dr. Miquel Esteban

Dr. Lluís Puignou

Enllaç a l'arxiu .pdf

(alumnes RD778/1998)

2013-2014

Dr. José Barbosa

Dr. Santiago Hernández

Dr. José Francisco García

Dra. Miren López de Alda (CSIC)

Enllaç a l'arxiu .pdf
2014-2015

Dr. Miquel Vidal

Dr. José Manuel Diaz

Dra. Clara Ràfols

Dr. Romà Tauler (CSIC)

Enllaç a l'arxiu .pdf
2015-2016

Dra. Montserrat Llauradó

Dr. Fernando Benavente

Dra. Àngels Sahuquillo

Dr. Sergi Díez (CSIC)

Enllaç a l'arxiu .pdf

 

 
imatge de maquetació;
imatge de maquetació
   
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria QA
Última actualització o validació: 15.03.2017
imatge de maquetació