Logo Universitat de Barcelona Secció Departamental de Química Analítica imatge de maquetació
Español   English     UB
Màster Europeu en Qualitat en els laboratoris analítics - Erasmus Mundus
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
Personal
Directori
Localització
Docència
Grau
Màster oficial en Química Analítica
Erasmus Mundus

Doctorat

Innovació docent

Recerca
Grups de recerca
Fes recerca amb nosaltres
Històric d'activitats
Serveis externs
Gestió interna
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica
 

Diagonal 647
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 1276
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
   
Per què aquest Màster?

Perquè els laboratoris d'anàlisi compleixen amb una labor crucial en les societats modernes:

  • l'anàlisi d'aliments i d'aigües afecta a la salut de la població;
  • les decisions mèdiques depenen dels resultats de les anàlisis clíniques;
  • l'avaluació del medi es realitza a partir de les anàlisis químiques, que són decisives per al control de contaminants;
  • fins i tot els tràmits judicials depenen cada dia més dels resultats de les anàlisis forenses;
  • el valor econòmic dels bens es decideix en funció de les anàlisis químiques i, d'aquesta manera, la fiabilitat d'aquestes afecta no tan sols al comerç local sinó a l'economia global.

Aquest màster té com a objectiu preparar professionals per al laboratori analític, fent especial èmfasi en la gestió d'aquest i en la dels sistemes de Qualitat, tot i completant el seu bagatge tècnic.

 

 

Vista general d'un dels laboratoris de recerca 

Com s'estructura?

El programa dura 24 mesos: un any de classes, que es desenvolupa en la universitat d'acollida, i un any dedicat al projecte de recerca i a la redacció de la corresponent memòria, que es desenvolupa en una altra universitat d'un estat diferent.

L'estructura del curs s'ha dissenyat de tal manera que els estudiants puguin adquirir les habilitats que es consideren essencials per a la correcta gestió d'un laboratori, tant tècniques com administratives o estadístiques. Les classes s'organitzen en tres disciplines:

  • Mètodes analítics
  • Anàlisi de dades
  • Gestió de la Qualitat

Els estudiants han de cursar 30 mòduls i deuen complir un mínim de 5 mòduls de cadascuna d'aquestes tres disciplines. Tots els mòduls són optatius. D'acord amb la seva formació, cada estudiant pot escollir entre una oferta àmplia d'opcions que s'ajustin al seus interessos professionals i personals, tot incloent-hi l'anàlisi d'aigües, l'anàlisi d'aliments o l'anàlisi clínica.

 

On estudiaré?

La universitat d'acollida s'alterna cada any entre les cinc universitats participants: Universitat de l'Algarve (Portugal), Universitat de Barcelona (Espanya), Universitat de Cadis (Espanya), Universitat de Bergen (Noruega) i Gdansk University of Technology (Polònia).

 

Per a més informació:

Pàgina web oficial del màster emQal

Pàgina web del màster al Web de la UB

 
 
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: La vostra unitat
Última actualització o validació: 04.05.2017
imatge de maquetació