Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 14
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i ajuts a l’estudi
Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. 934 021 751
Fax 934 021 750

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Editorial

L’entrada de 2010 ens porta noves esperances a tots plegats. Malgrat que es tracta d’un mes fortament condicionat per l’aturada de classes i els exàmens, gener no és un mes d’inactivitat, ni molt menys, a la Facultat de Dret, com es podrà comprovar mitjançant aquest Butlletí.

Tanmateix, el Butlletí presenta en aquest número algunes modificacions amb l’ànim de millorar la informació proporcionada, aprofitant la molt positiva experiència dels darrers 13 números, impulsats, des del Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica, pel nostre col·lega Dr. Turull.

Així, des d’una perspectiva formal, el BIFD passa a integrar-se en el format del conjunt de publicacions elaborades els darrers anys per la Facultat (Memòria institucional, Guia de l’estudiant, etc.).

En el vessant tècnic, les innovacions introduïdes pel seu responsable, Sr. Teo Marco, faciliten l’accés ràpid a la informació desitjada pels lectors i lectores (detallant en el sumari els punts específics i mantenint a la vista aquest sumari en les consultes que es facin posteriorment).

Pel que fa als continguts, incorporem en aquest número un apartat sobre activitats properes, a fi i efecte de saber no solament allò que ja ha passat durant el mes anterior, sinó també allò que succeirà pròximament a la nostra Facultat, amb independència que se’n doni informació detallada, en el moment escaient, a través dels mitjans habituals (web, correu electrònic personalitzat o pantalles informatives de la Facultat).

Us desitgem, doncs, un bon any nou i que durant tot l’any us pugui acompanyar, mes rere mes, aquest Butlletí, que us faciliti el coneixement d’allò que ha succeït o està a punt d’esdevenir-se a la nostra Facultat i, sobretot, que us sigui útil.

Juli Ponce Solé
Vicedegà de Relacions Institucionals

Daniel Vázquez Albert
Adjunt al vicedegà
de Relacions Institucionals

Números anteriors

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 11.03.2010
imatge de maquetació