Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 25
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
imatge de diagramació
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Editorial

Aquest mes d’abril han tingut lloc un munt d’esdeveniments interessants a la nostra Facultat; així mateix, s’han seguit alguns passos rellevants per millorar i consolidar les nostres activitats. Malauradament, aquest mes també hi ha hagut una pèrdua personal que lamentem.

Destaquem, d’una banda, la darrera Junta de Facultat, que es va dur a terme el dia 7 d’abril, en la qual es van decidir una sèrie de punts rellevants sobre el futur immediat i a mitjà termini de la nostra Facultat, dels quals informem en una notícia puntual.

De l’altra, la publicació, per tercer any consecutiu, de la Memòria del darrer curs acadèmic de la Facultat en paper i en format digital, de la qual es parla en les pàgines interiors. Aquesta publicació ha estat fruit del treball conjunt d’un nombre important de persones de la Facultat (dels departaments, de la Secretaria, de l’Oficina d’Afers Generals i de l’Oficina de la Borsa de Treball i Pràctiques, entre d’altres).

Però sobretot i per damunt de tot, volem destacar les persones, sempre les persones, que hi ha darrere de totes les feines, de tots els projectes, grans i petits, en marxa a casa nostra: les que participen en competicions nacionals i internacionals, les que treballen en nous mètodes de docència, les que impulsen el paper internacional de la nostra Facultat, les que procuren el funcionament correcte dels serveis de la Facultat, les que fan recerca i publiquen llibres i articles, les que gestionen afers administratius, les que pensen noves maneres d’ajudar estudiants i llicenciats a trobar feina en moments tan difícils com aquests, etc.

A totes aquestes persones, tant les que formen part de l’alumnat, com del PDI o del PAS, a totes, gràcies i felicitats per la vostra feina i molts ànims en la recta final del curs acadèmic actual.

 

Juli Ponce Solé
Daniel Vázquez Albert
Vicedeganat de Relacions Institucionals

Números anteriors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 20.05.2011
imatge de maquetació