Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 28
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Facultat de Dret
Administració de Centre

Diagonal, 684
08034 Barcelona
Tel. 934 024 346
Fax 934 024 354

 

imatge de maquetaci   imatge de maquetaci
 

Informació acadèmica

  1. Aprovació del màster universitari d’Advocacia
  2. Divendres dia 9 de desembre és no lectiu a la Facultat
  3. Entra en funcionament l’Agenda docent electrònica (ADE) del curs 2011-2012


Aprovació del màster universitari d’Advocacia

Aquests mesos han vist néixer el nou màster universitari d’Advocacia, que organitzen conjuntament la nostra Facultat i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, per tal de donar resposta a les exigències de la Llei estatal de 2006, d’accés a les professions d’advocat i procurador, que va entrar en vigor el passat 31 d’octubre.

Tan aviat el Govern estatal va aprovar, per fi, el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, mitjançant el Reial decret 775/2011, de 3 de juny (BOE de 16 de juny), en què s’especifiquen les característiques dels diferents requisits d’accés i, en particular, dels cursos de formació, sense els quals no es podia començar a dissenyar el màster amb garanties, la Facultat va nomenar una Comissió promotora que ha treballat a contrarellotge, juntament amb el Col·legi d’Advocats, per presentar una proposta de pla d’estudis a la Junta de Facultat, la qual el va aprovar, com s’ha avançat, el passat 16 de novembre, per posteriorment trametre-la a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) perquèl’acredités.

El nou màster d’Advocacia és ambiciós en els objectius que es proposa, perquè no es conforma només a preparar els estudiants per aprovar amb solvència l’examen d’accés, sinó que va més enllà: vol ensenyar-los a exercir l’advocacia amb uns paràmetres de la més alta qualitat professional. Per aquest motiu, adopta una metodologia docent innovadora que pivota en tot moment al voltant de la resolució de casos pràctics.

La primera promoció del màster d’Advocacia l’iniciarà la tardor de 2012, i cursarà els 90 crèdits (dels quals 30 són de pràctiques externes) al llarg de tres semestres, de manera que el finalitzarà a finals de 2013, preparada ja per encarar el primer examen d’accés que s’ha previst que tingui lloc a principi de 2014.

La Facultat està molt satisfeta amb el disseny del màster d’Advocacia i ara afronta amb energia el difícil repte de preparar-ne la planificació i la implementació, amb la convicció que, amb la col·laboració dels diferents col·lectius implicats, serà un veritable èxit.

Proposta de pla d’estudis del màster universitari dAdvocacia

Divendres dia 9 de desembre és no lectiu a la Facultat

Es recorda que el divendres 9 de desembre és no lectiu a la Facultat. Els dies 5 i 7 de desembre hi haurà classe amb normalitat. Els horaris de Secretaria es poden veure afectats alguna tarda (consulteu horaris).

Entra en funcionament l’Agenda docent electrònica (ADE) del curs 2011-2012

Durant la segona quinzena de setembre s’han posat en funcionament les agendes docents electròniques (ADE) de cada grup de tots els graus de la Facultat de Dret. L’ADE és un calendari digital en què el professorat que imparteix docència en un mateix grup incorpora les dates i les característiques de les activitats d’avaluació continuada que ha planificat. Aquesta aplicació serveix per programar la docència de manera coordinada vetllant que les activitats, els exercicis o les pràctiques —avaluables o no—, no coincideixin en un mateix dia. El criteri general és que un mateix dia no s’encavalquin dos exercicis, i que en una mateixa setmana no n’hi hagi més de tres. Els estudiants poden consultar l’ADE del seu grup des del web de la Facultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 09.12.2011
imatge de maquetaci