Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 28
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
imatge de diagramació
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54

 

imatge de maquetaci   imatge de maquetaci
 

Informació sobre activitats recents

 

Acte acadèmic de benvinguda i inauguració del curs per als estudiants de primer

Organització: Vicedeganat d’Ordenació Acadêmica de la Facultat

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 13 de setenbre a les 13.00 h i a les 16.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari: «Estrategias de lucha: los derechos de las personas detenidas y el abolicionismo»

Organització: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Lloc i data: aula Font i Rius de la Facultat, 16 de setembre, a les 18.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari «Finançament de l’aigua»

Organització: Institut de Recerca de l’Aigua de la UB

Lloc i data: aula Font i Rius, 20 de setembre a les 9.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Sessió informativa sobre Pràcticum II/III - Clínica Jurídica «dret al Dret»

Organització: Projecte dret al Dret

Lloc i data: aula 2 de la Facultat, 27 de setembre, a les 13.00 h

Més informació

Primera ponència del VI Seminari «Anàlisi feminista del Dret»

Organització: El Dret amb les Dones (dret al Dret)

Lloc i data: seminari 3 de la Facultat, del 28 de setembre al 21 de desembre, a les 14.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Inici dels grups de conversa en anglès a la Facultat de Dret

Organització: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona

Lloc i data: Facultat de Dret, en funció del grup, inici el 3 d’octubre

Més informació

Jornades sobre posicions laiques en Bioètica

Organització: Associació Europea de Bioètica Global

Lloc i data: Facultat de Dret, els dies 30/09/11 i 1/10/11 a les 11.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Sessió informativa del màster d’Accés a la Professió d’Advocat

Organització: Vicedeganat dOrdenació Acadèmica de la Facultat

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 5 d’octubre, a les 13.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornades sobre la propiedad intelectual y el acceso a la cultura en Internet

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Lloc i data: aula Font i Rius de la Facultat, 6 d’octubre, a les 11.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Jornada: «La Crisis Sistémica Económica y Financiera Global»

Organització: Prof. Dr. Tulio Rosembuj, lInstítut dEconomía Pública, Cooperativa i Dret Financer i el Departament de Dret Financer i Tributari

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 7 d’octubre, a les 17.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

II Seminario Hispano-Italiano: Garantías constitucionales y Derecho penal europeo

Organització: Departament de Dret Penal i Ciències Penals

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, els dies 13 i 14, a les 9.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Cicles de conferències de Ciència Política: «Ciudadanía ecológica: Los desafíos de un concepto para la acción»

Organització: Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Lloc i data: seminari 1 de la Facultat, 19 de d’octubre, a les 12.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornades: «Garanties reals en escenaris de crisi: present i prospectiva»

Organització: Projectes dinvestigació DER 2008-03992/JURI i 2009 SGR 221

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 20 d’octubre, els dies 20 i 21 d’octubre a les 9.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Inici del cicle de conferències del màster d’Estudis Internacionals «Actualidad y desafíos de la cooperación Internacional, rol del programa de Naciones Unidas para el desarrollo»

Organització: màster dEstudis Internacionals

Lloc i data: Saló de Graus la Facultat, 24 d’octubre, a les 18.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Conferència «Perspectivas de futuro de Panamá»

Organització: Centre d’Estudis Internacionals

Lloc i data: Saló de Graus la Facultat, 25 d’octubre, a les 17.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Simpòsium: «Singularitats en la Reutilització de l’Aigua Residual»

Organització: Institut de Recerca de lAigua

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 27 d’octubre, a les 9.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Primera sessió del seminari FORO 2011/12: «Políticas del empleo, normas internacionales del trabajo y tiempo de crisis»

Organització: prof. Dr. J. l. García Ninet i el Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB

Lloc i data: aula 33 de la Facultat, 27 d’octubre, a les 16.00 h

A càrrec del Sr. Natan Elkin, funcionari de lOIT

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornada: «Impostos locals»

Organització: Prof. Dr.Tulio Rosembuj, catedràtic del Departament de Dret Financer i Tributari i director de lInstitut dEcomomía Pública, Cooperativa i Dret Financer de la UB

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 28 d’octubre, a les 17.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari: «Serveis assistencials i sanitaris: aspectes públics i privats»

Organització: Dra. M. Rosa Llàcer

Lloc i data: aula 2 de la Facultat, 3 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

 

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Segona sessió del FORO 2011/12: «El derecho del trabajo y de la seguridad social ante la crisis económica. Problemas i respuestas»

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 3 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornada mediambiental

Organització: Institut dEconomía Pública, Cooperativa i Dret Financer de la Universitat de Barcelona

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 3 de novembre, a les 17.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Sessió informativa sobre els màsters a la Johns Hopkins University, a Bolonya (Itàlia)

Organització: Consell dEstudis de lensenyament de Ciències Polítiques i de lAdministració

Lloc i data: seminari 12 B de la Facultat, 7 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

Primera sessió del seminari: «La mediació empresarial: una metodologia eficient en el tràfic»

Organització: Dres. Immaculada Barral, M. Elena Lauroba i Isabel Viola

Lloc i data: seminari 1 de la Facultat, l’11 i el 18 de novembre, a les 9.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari «Seguridad humana y construcción de paz en Colombia»

Organització: Fundació Solidaritat UB, Universitat de Barcelona i Pontifícia Universitat Javeriana de Cali

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 11 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

Jornada «Globalización e Impuesto»

Organització: Prof. Dr.Tulio Rosembuj

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 11 de novembre, a les 17.30 h

Més informació

 

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornades sobre la modernització del discurs jurídic espanyol

Organització: Facultat de Dret i Facultat de Filologia de la Uinversitat de Barcelona

Lloc i data: al Paraninf de l’Edifici Històric i a la Facultat, els dies 16 i 17, a les 9.00 h

Més informació

Primera sessió de les jornades: «Problemas actuales de la empresa: Internet y contratación electrónica»

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB

Lloc i data: seminari 3 de la Facultat, 17 de novembre. a les 12.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornada sobre Jurisprudencia Fiscal del Tribunal de la Unión Europea

Organització: Prof. Dr.Tulio Rosembuj

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 18 de novembre, a les 17.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Conferència: «La situación actual de Turquía y sus perspectivas de futuro»

Organització: Centre dEstudis Internacionals (CEI)

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 22 de novembre, a les 17.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Segona conferència del curs 2011-2012 del màster d’Estudis Internacionals: «Las instituciones y la democracia actual»

Organització: màster dEstudis Internacionals. Organitzacions i Cooperació Internacionals

Lloc i data: aula Font i Rius de la Facultat, 22 de novembre, a les 19.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Presentació del llibre Ser policia

Organització: Ensenyaments Criminològics i de la Seguretat

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 23 de novembre, a les 17.00 h

Més informació

Conferència «Dopaje genético, mejoramiento físico y la ética del deporte»

Organització: Observatori de Bioètica i Dret

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 23 de novembre, a les 19.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Presentació del llibre Intimidad, confidencialidad y protección de datos de salud

Organització: Observatori de Bioètica i Dret

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 23 de novembre, a les 20.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Taula rodona: «Reptes i oportunitats de futur per a la societat internacional»

Organització: AEMI-UB

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 24 de novembre, a les 13.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Tercera sessió del FORO 2011/12: «El derecho del trabajo y de la seguridad social ante la crisis económica. Problemas i respuestas»

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 24 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Jornada: «Impostos sobre el valor afegit»

Organització: Institut d’Economia Pública, Cooperativa i Dret Financer de la Universitat de Barcelona

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 25 de novembre, a les 17.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari «Drets socials i crisi econòmica mundial»

Organització: Secció de Filosofia de Dret UB i Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals

Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 28 de novembre, a les 9.30 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari «Contaminació en aigües estancades»

Organització: Institut de Recerca de l’Aigua

Lloc i data: aula Font Rius de la Facultat, 28 de novembre, a les 16.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Seminari: «Espai públic i diversitat. Problemes actuals de la regulació dels llocs de culte i el vel integral. EUA i Catalunya, una visió comparada»

Organització: Facultat de Dret de la UB i Fundació ACSAR. (Hi col·labora el Consolat General dels Estats Units d’Amèrica)

Lloc i data: Saló de Graus, 30 de novembre, a les de 10.00 h

Més informació

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 14.12.2011
imatge de maquetaci