Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 28
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
imatge de diagramació
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54

 

imatge de maquetaci   imatge de maquetaci
 

Editorial

Aquest butlletí és el darrer de l’any 2011, que es tanca amb uns mesos d’intensa activitat a la nostra Facultat, període en què es poden subratllar les dues fites següents:

Darrera Junta de Facultat del mandat 2008-2012 i convocatòria d’eleccions

D’una banda, el passat 17 de novembre va tenir lloc la darrera Junta de Facultat del mandat de l’actual equip deganal (març 2008-2012) i, l’endemà, el degà va convocar eleccions per escollir els membres de PDI i PAS de la propera Junta de Facultat, eleccions que se celebraran el proper 21 de desembre.

Aquesta darrera Junta va aprovar diversos acords, com ara el Pla d’estudis del màster universitari d’Advocacia, l’assignació d’hores PDA d’encàrrec acadèmic o el protocol per a la prevenció, detecció i actuació contra l’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, per orientació sexual i per identitat de gènere.

En aquesta mateixa Junta de Facultat, l’equip de govern va presentar una memòria d’actuacions dutes a terme durant l’actual mandat per tal de fer balanç i retre comptes de la gestió. Aquesta memòria destaca que el principal repte de la gestió deganal ha estat, como no podia ser d’altra manera, l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES), juntament amb altres reptes rellevants, com ara impulsar la recerca, millorar les relacions externes, especialment amb el món professional, i potenciar la internacionalització.

Val a dir que la consecució d’aquests objectius ha trobat una dificultat afegida en les restriccions pressupostàries motivades per l’omnipresent crisi econòmica. Però malgrat les dificultats, intrínseques i extrínseques, aquests reptes s’han pogut aconseguir de manera raonable, i a més han servit per impulsar una millora en la qualitat de l’activitat duta a terme en la nostra Facultat, tot això gràcies en gran mesura a la implicació i generositat de moltes persones de tots els col·lectius universitaris.

Aprovació del màster universitari d’Advocacia

D’altra banda, aquests mesos han vist néixer el nou màster universitari d’Advocacia, que organitzen conjuntament la nostra Facultat i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, per tal de donar resposta a les exigències de la Llei estatal de 2006, d’accés a les professions d’advocat i procurador, que va entrar en vigor el darrer 31 d’octubre.

Tan bon punt el Govern estatal va aprovar, per fi, el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, mitjançant el Reial decret 775/2011, de 3 de juny (BOE de 16 de juny), en què s’especifiquen les característiques dels diferents requisits d’accés i, en particular, dels cursos de formació, sense els quals no es podia començar a dissenyar el màster amb garanties, la Facultat va nomenar una Comissió promotora que ha treballat a contrarellotge, juntament amb el Col·legi d’Advocats, per presentar una proposta de pla d’estudis a la Junta de Facultat, la qual el va aprovar, com s’ha avançat, el passat 16 de novembre, per posteriorment trametre-la a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) perquè l’acredités.

El nou màster universitari d’Advocacia és ambiciós pel que fa a objectius, perquè no es conforma només a preparar els estudiants per aprovar amb solvència l’examen d’accés, sinó que va més enllà: vol ensenyar-los a exercir l’advocacia amb uns paràmetres de la més alta qualitat professional. Per aquest motiu, adopta una metodologia docent innovadora que pivota en tot moment al voltant de la resolució de casos pràctics.

La primera promoció del màster d’Advocacia l’iniciarà la tardor de 2012, i en cursarà els 90 crèdits (dels quals 30 són de pràctiques externes) al llarg de tres semestres, de manera que l’acabarà al final de 2013, ja preparada per encarar el primer examen d’accés que s’ha previst per al principi de 2014.

La Facultat està molt satisfeta amb el disseny d’aquest màster i ara afronta amb energia el difícil repte de preparar-ne la planificació i la implementació, amb la convicció que, amb la col·laboració dels diferents col·lectius implicats, serà un veritable èxit.

Juli Ponce Solé
Daniel Vázquez Albert
Vicedeganat de Relacions Institucionals

Números anteriors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 12.12.2011
imatge de maquetaci