Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 28
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
imatge de diagramació
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54

 

imatge de maquetaci   imatge de maquetaci
 

Informació sobre recerca

  1. Les publicacions del nostre professorat
  2. Relació de llibres que han arribat el mes d’abril a la Biblioteca
  3. Nova edició del «llibre d’estil» de la UB
  4. Formació Joves Investigadors UB
  5. Disponible el número 4 de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE)
  6. Noves iniciatives de l’Institut d’Estudis Catalans en matèria de recerca: el Diccionari jurídic català
  7. Projectes de recerca concedits a la Facultat
  8. Lectura de tesis

Les publicacions del nostre professorat

Us informem que a la intranet de la Facultat disposeu de la informació relacionada amb les novetats bibliogràfiques del professorat de la casa.

Relació de llibres que han arribat el mes de novembre a la Biblioteca

La Biblioteca de Dret informa que ha posat a l’abast de la comunitat universitària la relació de llibres que hi han arribat el darrer mes. La informació, en format PDF, està classificada per departaments. Es pot consultar al web de la Biblioteca de Dret.

Nova edició del «llibre d’estil» de la UB

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona us presenten una nova edició dels Criteris de la Universitat de Barcelona, el CUB, el llibre d’estil de la nostra institució.

Els criteris que es poden trobar al CUB són lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions, i en aquesta nova edició tenen una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal. El nou CUB millora les possibilitats de cerca —bàsica i avançada—, permet una impressió acurada dels criteris o blocs de criteris, i integra eines del web 2.0.

Esperem que aquesta nova edició us farà encara més útil l’eina, i us recomanem que us subscrigueu a l’RSS per rebre periòdicament els continguts nous que s’hi afegeixin.
Més informació

Formació Joves Investigadors UB

Us informem sobre una nova iniciativa de formació adreçada al personal de la Universitat de Barcelona —contractat, becari o tècnic de suport a la recerca— en fase predoctoral o postdoctoral, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi.

Aquesta iniciativa té com a objectiu contribuir a la informació, la formació i l’assessorament sobre un seguit de temes de recerca, i s’adreça al col·lectiu de joves investigadors de la UB.
La inscripció a cada mòdul és independent i s’expedeix un certificat del mòdul dut a terme. És imprescindible l’assistència a totes les sessions del mòdul per poder optar a la certificació.
Més informació

Disponible el número 4 de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE)

Ja es pot consultar gratuïtament el número 4 de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE).
Els tres números anteriors els trobareu a l’hemeroteca de la revista

La Direcció de la revista encoratja l’enviament de col·laboracions per als propers números.

Noves iniciatives de l’Institut d’Estudis Catalans en matèria de recerca: el Diccionari jurídic català

L’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC) gestiona el portal web MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), un servei d’informació especialitzada per analitzar, planificar, coordinar i difondre les activitats d’R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes.
Entre les publicacions digitals i gratuïtes consultables mitjançant aquest portal, destaca per a la nostra comunitat el
Diccionari jurídic català, primera edició de maig de 2011.
A més, des del principi de l’any 2010, l’OR-IEC també disposa d’un blog, els objectius del qual són comentar la informació disponible al portal web, difondre les novetats més destacades de les diferents àrees (convocatòries, congressos, informes, etc.) i establir un canal de comunicació amb la comunitat científica. La subscripció al
canal RSS del blog permet conèixer la informació actualitzada de manera ràpida i eficient.

Si voleu ampliar la informació o rebre el butlletí electrònic del blog amb les darreres novetats, només cal que envieu un correu a or@iec.cat.

Projectes de recerca concedits a la Facultat

Investigador principal Títol

BADOSA COLL, FERNANDO

Retos y tendencias del derecho patrimonial. Atribución y disposición de bienes en el siglo XXI

CASADO GONZÁLEZ, MARIA ROSARIO

Aspectos éticos, jurídicos y sociales implicados en la obtención, el uso y el almacenamiento de las muestras de ADN y otras técnicas biométricas de identificación

ESTÉVEZ ARAUJO, JOSÉ ANTONIO

Análisis, sistematización, fundamentación y evaluación de las nuevas formas de regulación jurídica

GARCIA VIÑA, JORDI

La incapacidad temporal i el contrato de trabajo: análisis jurídico y económico

GÓMEZ MARTÍN, VICTOR

Nuevos desafíos del Derecho Penal ante el fraude de consumidores

MIR PUIGPELAT, ORIOL

La codificación del procedimiento administrativo europeo

OLESTI RAYO, ANDREU

El ejercicio de las competencias comunitarias entre la UE y sus Estados miembros: técnicas jurídicas de coordinación

QUERALT JIMÉNEZ, JOAN JOSEP

Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción

RIVERA BEIRAS, JOSÉ IGNACIO

¿Resocialización o incapacitación? Sostenibilidad del sistema penitenciario español ante las nuevas realidades delictivas y demandas de seguridad.

VINTRÓ CASTELLS, JUAN

La reforma constitucional del Estado Autonómico en la perspectiva del federalismo del siglo XXI

Nota: Com és habitual, els ajuts han estat concedits amb carácter provisional, pendents de la resolució definitiva un cop rebuda l’acceptació dels beneficiaris.

 

Lectura de tesis

Dia 28 de novembre de 2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc Saló de Graus de la Facultat
Doctorand Sr. Osvaldo Andrés Artaza Varela
Departament d’inscripció

Dret Penal i Ciències Penals

Director de la tesi Dra. M. Luisa Corcoy / Dr. Jose Ignacio Gallego
Títol de la tesi «Presupuestos de la responsabilidad jurídico-penal a propósito de la responsabilidad penal de la empresa»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

 

Dia 18 de novembre de 2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc Saló de Graus de la Facultat
Doctorand Sr. Marc Vilalta Reixach
Departament d’inscripció Dret Administratiu i Dret Processal
Director de la tesi

Dr. Tomàs Font Llobet i Dr. Alfredo Galán Galán

Títol de la tesi «La encomienda de gestión y los mecanismos de colaboración»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

Dia 16 de novembre de 2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc Saló de Graus de la Facultat
Doctoranda Sra. Eulàlia Badell i Amat
Departament d’inscripció

Dept. Dret Penal i Ciències Penals

 

Director de la tesi Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra
Títol de la tesi «Alcoholemias y Derecho penal. Especial atención a la pràctica policial»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

Dia 19/09/2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc aula Font Rius de la Facultat
Doctoranda Sra. Vanessa Fusco Nogueira
Departament d’inscripció Dret Penal i Ciències Penals
Director de la tesi

Dr. Iñaki Rivera Beiras

Títol de la tesi «Hijos de Cárcel: Límites y Posibilidades de Garantizar los Derechos del Niño en el Ámbito de las Cárceles de Mujeres en Brasil»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

Dia 16/09/2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc aula Font Rius de la Facultat
Doctorand Sr. Diego Arturo Zysman Bernaldo de Quirós
Departament d’inscripció Dret Penal i Ciències Penals
Director de la tesi Dr. Iñaki Rivera Beiras
Títol de la tesi «Las Federal Sentencing Guidelines de los Estados Unidos de América (U.S.S. G.) y la justificación del castigo. Un estudio socio-jurídico sobre la determinación de la pena»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

 

Dia 15/09/2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc aula Font Rius de la Facultat
Doctorand Sr. Carlos Andrés Orozco Arcieri
Departament d’inscripció

Dret Penal i Ciències Penals

 

Director de la tesi Dr. Héctor Silveira Gorski
Títol de la tesi «Movimiento Dialéctico de la Realidad y Razón Crítica en la Obra de Alessandro Baratta»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

Dia 13/09/2011

Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez
Lloc aula Font i Rius de la Facultat
Doctorand Sr. José Jorge Medina Ortiz
Departament d’inscripció Dret Civil
Director de la tesi Dr. Alfonso Hernández-Moreno
Títol de la tesi «El Derecho de Retención de Bienes Inmuebles en Cataluña»
imatge de diagramació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 12.12.2011
imatge de maquetaci