Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret núm. 28
imatge de maquetació
Sumari del Butlletí
Editorial
Informació sobre les persones de la Facultat
Informació sobre les infraestructures de la Facultat
Informació acadèmica
Informació sobre
Recerca
Informació sobre Relacions Institucionals
Informació sobre activitats recents
Informació sobre activitats properes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
imatge de diagramació
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54

 

imatge de maquetaci   imatge de maquetaci
 

Informació sobre Relacions Institucionals

 1. Acte dinauguració del curs acadèmic 2011-2012 a la Facultat de Dret
 2. Acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 del grau de Gestió i Administració Pública i acte de graduació de la primera promoció de graduats
 3. Acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 dels estudis de Criminologia
 4. Acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 del màster universitari de Gestió Pública Avançada
 5. Signat i posat en marxa un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per dur a terme pràctiques externes en ajuntaments
 6. Signats diversos convenis de col·laboració amb els síndics locals de Catalunya
 7. El passat 2 de desembre va tenir lloc al Paranimf la graduació de la promoció de titulats en Dret del curs 2010-2011
 8. La Universitat de Barcelona, entre les 200 millors del món
 9. Un estudi analitza per primer cop conjuntament lactivitat de les universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i leconomia del país
 10. Informe «Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana»
 11. Disponible linforme preliminar sobre la governança universitària. Projecte governança UB
 12. El dijous 15 de setembre, el Telenotícies Migdia de TV3 va emetre unes declaracions del vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, Dr. Max Turull


Acte dinauguració del curs acadèmic 2011-2012 a la Facultat de Dret

El 6 d’octubre va tenir lloc l’acte d´inauguració del curs acadèmic a la nostra Facultat amb la intervenció del degà de la Facultat, professor Enoch Albertí Rovira, i el professor Ricardo Panero Gutiérrez, catedràtic de Dret Romà, que va dictar la conferència: «El Derecho Romano y Europa» a l´Aula Magna de la Facultat de Dret, a les 13.00 h

 

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Inauguració del curs 2011-2012 del grau de Gestió i Administració Pública i acte de graduació de la primera promoció de graduats

Organitzador: cap d’estudis de l’ensenyament

Lloc i data: Aula Magna de la Facultat, 12 de setembre a les 17.00 h

Més informació

 

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Acte d’inauguració del curs 2011-2012 dels estudis de Criminologia

El 6 d’octubre, a les 19.00 hores, a l’Aula Magna, va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs 2011-2012 dels estudis de Criminologia. La lliçó inaugural, «Cambio social, resistencias y violencia de género» va ser a càrrec del Dr. Miguel Lorente Acosta, delegat del Govern per a la Violència de Gènere, del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Acte d’inauguració del curs 2011-2012 del màster universitari de Gestió Pública Avançada

El 5 d’octubre, a les 18.00 hores, a l’aula Font Rius de la Facultat de Dret, va tenir lloc l’acte d'inauguració del curs del màster de Gestió Pública Avançada. El degà, Dr. Enoch Albertí Rovira, va presidir l’acte, en què va intervenir la Sra. Pilar Pifarré i Matas, secretària d’Administració i Funció Pública.

 
Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

Signat i posat en marxa un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per dur a terme pràctiques externes en ajuntaments de la província

Mesos enrere es va signar un conveni de col·laboració entre la  Facultat i la Diputació de Barcelona mitjançant el qual la segona col·laboraria a informar els ajuntaments de la província de l’existència dels programes de pràctiques de la Facultat de Dret i en la recollida de la possible oferta d’aquests per a estudiants nostres en pràctiques.

Un cop activada l’execució del conveni durant la tardor, ha permés d’incorporar en els catàlegs de pràctiques de l´ensenyament de Dret, en  primera fase, per al curs 2011-2012 un total de 82 ofertes de llocs per desenvolupar pràctiques curriculars, per part de 45 ajuntaments de la província (vegeu aquesta oferta ja disponible per als estudiants de la llicenciatura i estudiants del grau)


Per aquest motiu volem agrair a la Diputació de Barcelona, i més concretament a la Gerència, a la Secretària General i als seus  serveis de Formació, l’interès i la col·laboració mostrada que esperem i  desitgem que es mantingui en futures edicions dels programes de pràctiques de Dret i que es pugui estendre a altres ensenyaments de la Facultat.

Signats diversos convenis de col·laboració amb els síndics locals de Catalunya

El passat 17 d’octubre va tenir lloc l’acte formal de signatura de tres convenis de col·laboració en matèria de pràctiques curriculars amb les oficines dels defensors locals de Badalona, Cornellà, Figueres i Mollet, la qual cosa permetrà que aquest any, per primer cop, quatres estudiants de la nostra Facultat de l’ensenyament de Dret puguin desenvolupar pràctiques externes en aquestes institucions, en el marc del programa dret al Dret.

Així mateix, en aquest acte es va impulsar la signatura d’un conveni global de col·laboració en diversos àmbits entre la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el Forum SD, associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels ajuntaments de Catalunya. Actualment agrupa un total de 48 sindicatures (40 a Catalunya i 8 de la resta de l’Estat) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del Principat.

 


Font: Servei d’Audiovisuals
de la Facultat de Dret
Senyors Joan Coves Uroz
i Ricardo Herrero Pérez

El passat 2 de desembre va tenir lloc al Paranimf la graduació de la promoció de titulats en Dret del curs 2010-2011

El passat divendres, 2 de desembre, de les 19 fins a les 21 hores, va tenir lloc al Paranimf la graduació de la promoció de titulats en Dret del curs 2010-2011, amb gran èxit de públic (un total de gairebé 600 persones, entre les quals, els 150 titulats assistents), cosa que va motivar que se celebrés per primer cop al Paranimf de l’Edifici Històric.

L’acte va ser presidit pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i va intervenir-hi el degà de la Facultat de Dret, Dr. Enoch Albertí.

El padrí de la nova promoció va ser el magistrat de la sala I del Tribunal Suprem, José Ramón Ferrándiz, el qual va adreçar unes paraules a tots els presents. També hi va haver-hi parlaments de dos representants del professorat que han estat escollits pels mateixos estudiants (el professor Jaume Alonso-Cuevillas, del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal, i la professora Elena Lauroba, del Departament de Dret Civil) i de dos estudiants en representació del col·lectiu de titulats (la senyora Marta López Llamas i el senyor Eleuterio Acosta Martínez).


La Universitat de Barcelona, entre les 200 millors del món

La Universitat de Barcelona (UB) és un dels 200 millors centres universitaris del món i continua sent la primera universitat espanyola (ocupa el lloc 176), segons la darrera edició del rànquing QS World University Rankings 2011-2012. La nova classificació del QS World University Rankings, que inclou els 300 centres universitaris més rellevants del món, està encapçalada per la Universitat de Cambridge (Regne Unit), la Universitat de Harvard (Estats Units), l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT, Estats Units), la Universitat de Yale (Estats Units) i la Universitat d’Oxford (Regne Unit). Les altres universitats espanyoles més ben posicionades en aquest rànquing internacional són la Universitat Autònoma de Barcelona, en el lloc 194, la Universitat Autònoma de Madrid (en el 222) i la Universitat Complutense de Madrid (en el 253).
Més informació

Un estudi analitza per primer cop lactivitat de les universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i leconomia del país

S’ha presentat l’estudi «Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat», en què s’analitza per primer cop conjuntament l’activitat de les vuit universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i l’economia del país. S’ofereixen, així mateix, les principals dades i magnituds del sistema universitari públic català i es comparen amb dades del conjunt de l’Estat, de la UE i d’altres països i sistemes universitaris. A més, l’anàlisi s’il·lustra amb exemples concrets d’activitats i serveis que estan duent a terme les universitats catalanes en múltiples àmbits. D’aquesta manera es fa palès l’alt impacte i valor afegit que les universitats aporten al territori, ja sigui per la via de la formació i el capital humà o bé mitjançant la recerca científica, el desenvolupament social i cultural o la innovació i el progrés econòmic.
Més informació

Informe «Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana»

La Comissió d’Experts Internacionals per al Seguiment i l’Avaluació de l’Estratègia Universitat 2015 ha lliurat al ministre d’Educació l’informe final, elaborat durant més d’un any de treball.
La Comissió Internacional ha dut a terme cinc reunions de treball a Madrid, París i Brussel·les, i s’ha reunit amb representants de tots els òrgans col·legiats del sistema universitari: Consell d’Universitats, Conferència General de Política Universitària, Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat, i també amb professorat, investigadors, personal d’administració i serveis, rectors, presidents de consells socials i membres de les comissions d’Educació del Congrés i del Senat..
Més informació

Disponible linforme preliminar sobre la governança universitària. Projecte governança UB

El present informe preliminar té com a objectiu servir de base per a la reflexió i el debat en el si de la Universitat de Barcelona sobre la governança universitària per, d’una banda, canalitzar la veu de la UB cap a les diferents administracions, el Ministeri d’Educació, la Conselleria d’Economia i Coneixement i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en els debats que s’estan duent a terme actualment i, de l’altra, servir la Universitat per avançar en la millora de la governança.
Més informació

 

El dijous 15 de setembre, el Telenotícies Migdia de TV3 va emetre unes declaracions del vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, Dr. Max Turull.

Podeu veure el vídeo al web de la Universitat de Barcelona

 

 

 
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci
imatge de maquetaci © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 09.12.2011
imatge de maquetaci