Butlletí Exprés
2 de juliol de 2010

 

Notícies


Nova oferta de dobles titulacions: Dret-ADE i Dret-Ciència Política i de l'Administració

Per tal de respondre a unes necessitats formatives més perfilades d’un segment important de nous estudiants i per satisfer, també, una exigència social de formació acadèmica més i millor integrada, la Facultat de Dret ampliarà, per al curs 2010-2011, la seva oferta formativa de Grau amb dues noves opcions d’estudis adaptats a l’EEES. Es tracta de dues dobles titulacions –o itineraris dobles:

 

Dret – ADE
Dret – Ciència Política i de l’Administració

Característiques generals de les dobles titulacions:

 

· L’estudiant s’acull a una organització temporal que li permet compaginar les classes i les activitats acadèmiques d’ambdós ensenyaments i complir els requisits establerts per a obtenir els títols de Grau d’acord amb el que estableixen els respectius plans d’estudis sumant assignatures o crèdits de tots dos plans.

 

· Aquesta oferta dóna una formació acadèmica, teòrica i pràctica, sòlida i consistent en dos graus amb un nivell significatiu de contactes de la mateixa branca de les Ciències Socials.

 

· Les dobles titulacions o itineraris dobles no són un Grau en el que convergeixen matèries de dues carreres o en el que s’integrin dos graus existents, sinó que són un itinerari acadèmic al final del qual l’estudiant obté dos títols en dos graus.

 

· L’itinerari integrat contempla un determinat nombre de reconeixement de crèdits de matèries comunes o coincidents entre un grau i l’altre.

 

· Quan l’estudiant ha completat els estudis programats de doble titulació que ofereix la UB, obté dos Graus en un termini diferent i amb millors condicions de coordinació acadèmica que si els hagués cursat de forma autònoma i lliure.

 

· Aquesta oferta és integrada i apareix amb perfil específic –diferent, per tant, del de Dret, ADE o Ciència Política i de l’Administració com a graus únics. Els estudiants interessats en qualsevol de les dobles titulacions hauran de seleccionar-la expressament en el moment de fer la preinscripció a la universitat.

 

Per obtenir-ne més informació dels itineraris de la nova oferta de les dobles titulacions

 

Acord comissió acadèmica: lletra que determina l'ordre de matrícula

A la comissió acadèmica de la Facultat de Dret celebrada el passat 18
de maig es va procedir al sorteig de la lletra que determinarà l'ordre
de matrícula per al proper curs 2010-2011 per als estudiants de nou
accés: va sortir la lletra LL.

 

Acte de Cloenda del Màster en Dret Penal

El passat dia 1 de juliol ha tingut lloc a l´Aula Magna de la nostra Facultat l´acte de cloenda de les edicions número 11 (anual) i 22 (bianual) del Màster en Dret Penal organitzat per la Universitat de Barcelona (conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i l´IL3, l´institut de formació continua de la UB), com a Màster Propi. El mateix és dirigit pels professors Mir i Silva i coordinat per les professores Corcoy i Castiñeira

 

Aquest Màster pretén completar la formació de professionals especialitzats en Dret penal que tinguin un coneixement integrat pels seus vessants material i processal. A partir d'una sòlida base teòrica, es pretén oferir nous instruments per a l'exercici pràctic del Dret penal, fent-se especial èmfasi en l'estudi i anàlisi de la jurisprudència.

Més informació

 

Actes a la Facultat del 5 al 9 de juliol

05-07-2010

Dilluns

Seminari Internacional «La Unió pel Mediterrani: drets culturals i diversitat religiosa»

Organització: Dra. Francisca Pérez-Madrid i el Grup de Recerca interuniversitari “Drets culturals i diversitat”
Lloc i dates: Aula Magna de la Facultat, els dies 5 i 6 de juliol, a les 10 h
Més informació

Per obtenir més informació sobre actes que es realitzen dintre i fora del centre, consulteu l’Agenda de la Facultat de Dret.