Butlletí Exprés
4 de juny de 2010

 

Notícies


Canvi de data dels exàmens convocats per al dia 8 de juny

En previsió d’una possible afectació en la realització dels exàmens a causa de la vaga convocada per al dia 8 de juny, la Comissió Acadèmica de la Facultat ha resolt traslladar totes les activitats acadèmiques d’aquest dia a dates posteriors. Les noves dates d’exàmens programades pels caps d’estudis estan disponibles a la web de cada ensenyament.

 

Suplement de La Vanguardia sobre la Facultat de Dret

El proppassat dilluns, 31 de maig, el diari La Vanguardia va publicar un suplement sobre les facultats de Dret i d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Són un total de 15 pàgines, vuit dedicades exclusivament a la nostra Facultat, al llarg de les quals s’informa el gran públic en general sobre la nostra realitat, amb l’objectiu específic d’arribar a potencials futurs alumnes.

D’una banda, s’hi exposen els projectes comuns amb la Facultat d’Economia i Empresa (la mútua pertinença al Barcelona Knowledge Campus, el millor campus d’excel·lència espanyol reconegut per una comissió internacional impulsada pel Ministeri d’Educació, o el nou doble grau de Dret i d’Administració i Direcció d’Empreses,
per exemple).

I de l’altra, aquest suplement de
La Vanguardia informa els lectors sobre l’oferta acadèmica de grau i de postgrau de la Facultat de Dret, inclosos els nostres programes de pràctiques, l’activitat de recerca duta a terme i les relacions internacionals establertes i impulsades en el si de la nostra Facultat.
Versió PDF del suplement

 

 

El Màster de Pràctica Jurídica de la Facultat amb l´ICAB destacat a premsa com a experiència pionera

El passat dia 1 de juny el diari Expansión es va fer ressò del nostre Màster de Pràctica Jurídica (MPJ UB-ICAB), organitzat conjuntament amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el qual compta ja amb tres edicions i iniciarà la quarta el proper octubre. Aquest Màster compleix amb els requisits del que serà, a partir de 2011, el futur sistema obligatori d’accés a les professió d’advocat i procurador.

 

El nostre MPJ prepara als alumnes per a l’exercici de l’advocacia en les seves principals branques, oferint també formació en matèries instrumentals com oratòria, negociació, gestió de despatxos, etc. El Màster té una durada de 12 mesos, i compta amb 60 crèdits ECTS (amb formació presencial i activitats dirigides, incloses simulacions de judicis a l’Escola Judicial i visites tutelades a institucions jurídiques), així com 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades i remunerades.

 

L’oferta de pràctiques és molt àmplia, doncs inclou un gran nombre de despatxos d’advocats de prestigi (tant grans despatxos com mitjans més especialitzats), i també les assessories jurídiques d’empreses i institucions. Tots els estudiants que han seguit les anteriors edicions ja estan treballant, generalment en el lloc on van desenvolupar les pràctiques. Els grups són reduïts per garantir la qualitat (s’oferten 25 places).
Versió PDF de l’article

 

La UB, primera universitat de l’Estat espanyol en el rànquing iberoamericà de producció científica SIR 2010

La UB és la primera universitat de l’Estat espanyol que figura en el rànquing iberoamericà SIR 2010, un informe publicat pel Grup de Recerca SCImago que avalua l’activitat investigadora de 607 universitats i centres d’educació superior d’Iberoamèrica durant el període 2003-2008, sobre la base d’indicadors de producció científica, qualitat investigadora i capacitat de cooperació internacional. En el rànquing general, la UB és la quarta institució amb millors indicadors de producció científica en tot l’àmbit iberoamericà.
Més informació

 

Recerca

La Facultat de dret forma part de la xarxa SARFAL de Facultats de dret amb perfil recerca. La xarxa vol endegar una sèrie de seminaris destinats a estudiants de doctorat. El primer d'aquests seminaris tindrà lloc a Leiden a principis de setembre de 2010 (veure programa). Els interessats o interessades haurien de presentar la seva candidatura al Vicedeganat de recerca abans de divendres dia 25 de juny adjuntant còpia de l'expedient acadèmic, una carta de suport del seu director o directora de tesi i un breu escrit explicitant les raons per les quals es vol participar en el seminari. Hi ha un total de 3 places

 

Actes a la Facultat del 7 a l’11 de juny

09-06-2010

Dimecres

Quarta sessió de les Jornades sobre «El dret del treball i de la Seguretat Social davant la crisi econòmica. Problemes i respostes»

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona
Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, el 9 de juny, a les 16 h
Més informació

 

Propers actes a la Facultat

 

Conferència «L’aigua en el cinema»

Organització: Institut de l’Aigua de la Universitat de Barcelona
Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 14 de juny, a les 19.30 h
Més informació

 

Curs «Eines de suport per a la recerca i la docència»

Organització: Vicedeganat de Recerca i Biblioteca de la Facultat de Dret
Lloc i dates: aula d’informàtica per concretar, els dies 15 i 17 de juny, a les 10 h
Activitat amb reconeixement per part de l’ICE de la Universitat de Barcelona.
Més informació

 

Curs: “Suport informàtic per la recerca jurídica (refworks i recursos electrònics)” per a doctorands de la Facultat de Dret.

Organització: Estudiants de Doctorat de la Facultat de Dret
Lloc i dates: aula d’informàtica A, els dies 16 i 18 de juny, a les 16 h
Activitat amb reconeixement per part de l’ICE de la Universitat de Barcelona.
Més informació

 

Cicle de conferències «La reforma del dret civil a Catalunya»

Organització: ADDIA (Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) i el Departament de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Lloc i data: Saló de Graus de la Facultat, 21 de juny, a les 19 h
Més informació

 

Seminari Internacional «La Unió pel Mediterrani: drets culturals i diversitat religiosa»

Organització: Dra. Francisca Pérez-Madrid i el Grup de Recerca interuniversitari “Drets culturals i diversitat”
Lloc i dates: Aula Magna de la Facultat, els dies 5 i 6 de juliol, a les 10 h
Més informació

 

Per obtenir més informació sobre actes que es realitzen dintre i fora del centre, consulteu l’Agenda de la Facultat de Dret.