Butlletí Exprés
14 de maig de 2010

 

Notícies


ICE-CFPC: Nova edició de cursos d'anglès per a la docència

Dins del Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència, oferim la nova edició de cursos Basic skills and tools to teach content subjects in English.

Podeu consultar la informació de la nova oferta a la pàgina:
http://www.ub.edu/ice/formacio/forub/09_10/indexanglesmaig.html

Aquests cursos s’impartiran entre
l’1 de juny i el 15 de juliol, i les proves de nivell, que només seran necessàries per aquelles persones que no puguin acreditar el nivell, es duran a terme entre el 21 i el 28 de maig.

El proper divendres 21 de maig acabarà el període de preinscripció.
Atès que hi ha l’objectiu que aquesta formació es tradueixi en un augment de l’oferta formativa en llengua anglesa dins els graus de la UB, aquesta edició ha estat restringida a professorat en plantilla de la UB. Ha quedat exclòs el personal investigador i els becaris predoctorals. Esperem que en properes edicions ho puguem obrir a tothom.

En un futur proper esperem poder oferir un segon nivell més avançat i centrat en cada facultat

 

Nova ubicació dels Caps d’Estudis.

Us comuniquem la nova ubicació dels Caps d’Estudis: 2n passadís de la planta baixa de l’edifici Principal (antiga Biblioteca de Nacions Unides), entre les aules 2 i 3.

 

Exposades les qualificacions del primer semestre de la resta d'ensenyaments de la Facultat.

D'acord amb les Instruccions de publicació de notes i signatura d'actes pels ensenyaments oficials de la Facultat de Dret, aprovades a la Junta de Facultat de data 21 de desembre de 2009, us informen que al vestíbul principal de la Facultat de Dret estan exposades les qualificacions del primer semestre dels ensenyaments de Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i de l'Administració (llicenciatura, diplomatura i grau) i dels títols propis de Criminologia i Política Criminal i Investigació Privada, fins al dia 26 de maig.

 

Actes a la Facultat del 17 al 21 de maig

19-05-2010
Di
mecres 

Conferència: «La violència contra els animals ... Una senyal d’alarma»

Organització: Plataforma d’Estudiants del Grau de Criminologia

Lloc i hora: Saló de Graus de la Facultat, a les 16 h

Més informació

21-05-2010

Divendres

Cinquena sessió del Seminari «Drets Humans, una visió pràctica: el cas de Colòmbia»

Organització: Comissió de Cultura de la Facultat de Dret
Lloc i hora: Saló de Graus de la Facultat de Dret , a les 16 h
Més informació


Propers actes a la Facultat

 

Jornada: «La institucionalització de  la Unió pel Mediterrani: nous potencials per a la regió»

Organització: Institut de Dret Públic (IDP)
Lloc i dates: aula seminari 2 de la Facultat, els dia 28 de maig, a les 9.15 h.
Més informació

 

Taller: Clinical Skills Workshop

Organització: grup d’innovació docent consolidat Dikasteia i Pla d’acció tutorial de la Facultat de Dret
Lloc i dates: seminari 30, aulari Tomás y Valiente, els dies 1 i 2 de juny, a les 10 h
Activitat amb reconeixement per part de l’ICE de la Universitat de Barcelona.

Més informació

 

Quarta sessió de les Jornades sobre «El dret del treball i de la Seguretat Social davant la crisi econòmica. Problemes i respostes»

Organització: Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona
Lloc i hora: Saló de Graus de Facultat, el dia 8 de juny, a les 16 h.
Més informació

 

Curs «Eines de suport per la recerca i la docència»

Organització: Vicedeganat de Recerca i la Biblioteca de la Facultat de Dret
Lloc i hora: Aula d’informàtica per concretar, els dies 15 i 17 de juny, a les 10 h.
Activitat amb reconeixement per part de l’ICE de la Universitat de Barcelona.
Més informació

Per obtenir més informació sobre actes que es realitzen dintre i fora del centre, consulteu l’Agenda de la Facultat de Dret.