Butlletí Exprés
25 de juny de 2012

Notícies

 

Màster en Advocacia: ampliació del període de preinscripció

El Màster en advocacia es començarà a impartir el proper curs 2012-2013. Aquest Màster pretén cobrir la demanda de formació especialitzada d’aquelles persones que orientin la seva opció professional com a juristes cap a l’exercici de la professió d’advocat. Alhora el Màster en advocacia proveirà la formació necessària per a concórrer a les proves d’accés a l’advocacia. El Màster consta de 90 crèdits ECTS, dels quals 45 corresponen a matèries obligatòries, 9 a crèdits d’optativitat, 30 a pràctiques externes i 6 crèdits al treball de fi de màster.

Finalització del primer període de preinscripció: 9 de juliol

 

 

Pla de reversió de grau a llicenciatura

La Comissió Acadèmica que va tenir lloc el passat 5 de juny va aprovar un pla de reversió de grau a llicenciatura per facilitar que aquelles persones que van adaptar voluntàriament els seus estudis de la llicenciatura de Dret als estudis de grau de Dret puguin obtenir, finalment, si així ho volen i completant els crèdits que en cada cas escaiguin, el títol de llicenciat i no el de graduat, a fi de poder acollir-se a l’exempció del sistema d’accés a les professions d’advocat i procurador, que actualment es debat a les Corts Generals.

Podeu sol·licitar hora amb la Cap d’estudis a fi de revisar l’expedient i preparar la matrícula mitjançant la pàgina web del Grau. Les entrevistes tindran lloc al llarg del mes de juliol. En aquesta pàgina també trobareu la relació d'estudiants que poden sol·licitar la reversió. 
Més informació

 

Sol·licitud adaptació al grau

Us informem que els estudiants de les llicenciatures de Dret, de Ciències Polítiques i de l’Administració, i de la diplomatura de Gestió i Administració Pública (GAP) poden sol·licitar fins al 20 de juliol l’adaptació al grau.
Trobareu més informació als espais de novetats dels ensenyaments respectius.

 

 

Sol·licitud de cita prèvia per a la matriculació d’alumnes ERASMUS UB

Us comuniquem que els estudiants de la Facultat admesos per cursar un intercanvi internacional han de demanar cita prèvia per matricular-s’hi.
Calendari: del 23 de juliol al 27 de juliol de 2012.
Horari: de 9.30 a 14.00 h.

Més informació

 

 

Campus Virtual i drets d’autor

En la sessió informativa que va tenir lloc el dia 11 de juny, el Dr. Ignasi Labastida, responsable de l’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI - UB, ens va recordar un seguit de qüestions importants que sovint no es tenen en compte a l’hora penjar materials al Campus Virtual. Vegeu presentació de la sessió

No es poden penjar textos protegits per drets d’autor (ni tan sols amb finalitat docent). Això inclou els articles doctrinals propis, pels quals s’hauria d’obtenir autorització de l’editor, i afecta tots els campus virtuals, malgrat que estiguin tancats o siguin d’accés restringit (accessibles només amb contrasenya).

Si volem utilitzar com a material docent al Campus Virtual un article doctrinal o una sentència accessible en accés obert a tota la comunitat universitària, cal enllaçar-hi l’adreça de la pàgina on es troba el document que volem fer servir; no podrem incorporar al Campus el pdf o el document Word directament. Això s’explica perquè l’accés obert permet únicament l’accés, però no inclou la comunicació pública. Per aquest motiu, a partir d’ara el CRAI deixarà d’oferir el servei de digitalizació per a la docència.

 Només es poden incorporar al Campus documents Word o en pdf que tinguin llicència Creative Commons. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de l’Oficina de Difusió del Coneixement

Finalment, cal tenir en compte que el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO), l’entitat de gestió de drets d’autor, està actualment controlant si les universitats fan difusió de material subjecte a drets d’autor mitjançant el campus virtual, sense la deguda llicencia. En aquest sentit, recentment ha interposat una demanda per vulneració de la propietat intel·lectual contra la Universitat Carlos III de Madrid i una altra contra la Universitat Autònoma de Barcelona.

Us demanem, doncs, la màxima cura per tal d’evitar difondre materials subjectes a drets d’autor mitjançant el Campus Virtual i, si s’escau, us demanarem que retireu aquest material del Campus Virtual.

 

 

Setmana del Parlament Universitari

Del 16 al 20 de juliol tindrà lloc la setmana del Parlament universitari, curs de formació adreçat a estudiants universitaris i que té com a objectiu fer conèixer el funcionament polític de la institució, la seva estructura i les funcions de les persones que la representen. La Setmana s’estructura a partir del desenvolupament d’un seguit de simulacions de la tasca parlamentària, en què els alumnes fan una activitat política i institucional com si fossin membres del Parlament, i de les compareixences de representants dels àmbits polític parlamentari i universitari.

Període d’inscripció obert
Més informació

 

 

Convocatòria de beques i ajuts IELPO del Patronat CatalunyaMón i la Universitat de Barcelona per cursar el màster IELPO 

Amb la voluntat de formar especialistes en relacions econòmiques internacionals que s’incorporin a la pràctica internacional d’alt nivell, el Patronat Catalunya Món col·labora amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) i la seva Càtedra Internacional OMC/Integració Regional en el marc del Conveni signat el dia 2 de desembre de 2011 entre la UB, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Patronat Catalunya Món i l’Ajuntament de Barcelona, un dels objectius del qual és promoure el Master of Laws in International Economic Law and Policy de la Universitat de Barcelona (Master IELPO –www.ielpo.org-). El Patronat Catalunya Món i la UB ofereixen un conjunt de beques adreçades tant a llicenciats (o estudiants d’últim curs) d’universitats catalanes com a llicenciats procedents d’altres Universitats per cursar aquest Màster impartit plenament en anglès.

Més informació

 

 

XVI Edició del Premi 'Protecció de Dades Personals d'Investigació

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de promoure i fomentar la investigació sobre el dret fonamental a la protecció de dades, ha obert la convocatòria de la XVI edició del Premi “Protecció de Dades Personals d’Investigació” que distingirà els millors treballs de recerca, individuals o col·lectius, que tractin sobre la protecció de dades personals, des d’una perspectiva jurídica, econòmica, social o tècnica, ja sigui amb un enfocament estrictament teòric o a partir d’experiències concretes relatives a la realitat nacional o internacional

Termini màxim: 15 d’octubre de 2012
Més informació

 

 

Premis Sant Jordi 2013 convocats per l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb l’objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis s’atorguen a persones i a obres que destaquen per la seva vàlua científica i acadèmica.

Termini màxim: 3 de desembre de 2012, a les 13 h.

Més informació


Convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català

Oberta la convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2011, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.
Termini de presentació de sol·licituds: 17 de juliol de 2012.

Més informació

 

 

Seminari organitzat per la xarxa SARFAL (the Strategic Alliance of Research Faculties of Law)

Us comuniquem que la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona pertany a la xarxa SARFAL (the Strategic Alliance of Research Faculties of Law), un organisme que pretén millorar la recerca en dret a través de la col·laboració entre els seus investigadors tant sèniors com juniors. En aquesta línia, s’han començat a organitzar un seguit de seminaris espacialment dirigits a estudiants de doctorat.
El pròxim
seminari tindrà lloc a la Universitat de Leiden, els dies 26 i 27 de setembre de 2012, i se centrarà en el tema «Legal Reasoning in Research: Linguistic Interpretation and Weighing and Balancing of Principles».
Cada membre de la xarxa SARFAL pot enviar a aquest
seminari dues persones que estiguin cursant el doctorat a la facultat de Dret corresponent. Amb aquesta finalitat, si esteu interessats a assistir-hi envieu un correu electrònic a la professora Argelia Queralt, adjunta al Vicedeganat de Relacions Internacionals i Recerca, abans del dia 22 de juny, per tal de poder iniciar el procediment de selecció de candidats corresponent.

 

Convocatòria d’ Ajuts MOBINT 2012-2013 per a la mobilitat internacional de l’alumnat

Oberta la convocatòria per concedir ajuts a l’alumnat de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països. S’estableixen dues modalitats d’ajuts: modalitat A, estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada a l’alumnat de les universitats catalanes, i modalitat B, estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l’alumnat de les universitats catalanes.
Més informació

 

 

La Facultat posa a disposició dels seus estudiants aules d’estudi durant el període  d’exàmens

La Facultat de Dret posa a disposició de l’alumnat de la Facultat, des d’avui fins al 13 de juliol, una aula d’estudi de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

La distribució de les aules per dies és la següent:

25, 26, 27, 28 i 29 de juny: aula 11 A (edifici Ilerdense)

2, 3, 4, 5 i 6 de juliol: aula 11 A (edifici Ilerdense)

9, 10, 11, 12 i 13 de juliol: aula 11 A (edifici Ilerdense)

 

 

Enquesta als estudiants sobre les assignatures i el professorat de graus i màsters universitaris de la Universitat de Barcelona

S’ha obert la convocatòria d’enquestes d’opinió sobre les assignatures i el professorat de graus i màsters universitaris de la Universitat de Barcelona. Com a calendari general d’aquest segon semestre, les enquestes estaran actives fins al proper 30 de juny, llevat que el vostre centre hagi programat un altre període. El temps estimat de resposta no supera els cinc minuts per enquesta.

A aquest efecte, rebreu o potser ja heu rebut, un correu electrònic des del qual podeu accedir directament a l’enquesta. També podeu accedir-hi des de Campus Virtual o bé des de l’enllaç següent: Enquesta d’opinió de l’alumnat

 

 

Segon període d’inscripció als màsters universitaris que s’ofereixen a la Facultat

Segon període d’inscripció als màsters universitaris que s’ofereixen a la Facultat.

Us comuniquem que el 2 de juliol s’obrirà el segon període d’inscripció i finalitzarà el 7 de setembre. Us recordem que actualment s’imparteixen a la Facultat un total de set màsters universitaris:
Màster universitari d’Advocacia
Màster universitari d’Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible

Màster universitari d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional
Màster universitari de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat

Màster universitari de Criminologia i Sociologia Juridicopenal
Màster universitari de Dret

Màster universitari de Dret de l’Empresa i dels Negocis

Màster universitari de Gestió Pública Avançada


Dates d’exàmens de la convocatòria 2011-2012

Dates d’exàmens de la convocatòria 2011-2012

Grau: Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals
Llicenciatures:
Ciències Polítiques i de l’Administració i Dret

Llicenciatures (segon cicle): Ciències del Treball i Criminologia

Diplomatures: Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals
Títols propis:
Criminologia i Política Criminal i Investigació Privada

 

Per fer-nos arribar propostes de notícies i d’activitats per difondre-les mitjançant els canals informatius dels quals disposa la Facultat, tan sols heu d’emplenar el formulari que trobareu al web.

 

 

Convocatòries

 

Convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació docent (PID 2012)  (termini fins al 27 de juny)

 

Convocatòria de beques i ajuts - DREI - IELPO del Patronat Catalunya Món i la Universitat de Barcelona per cursar el màster of Law in Internacional Economic Law and Policy (Master IELPO) de la Universitat de Barcelona (termini: fins al 5/07/12)

 

Convocatòria d’ajuts d’ajuts per a tesis doctorals en català (termini fins al 17/07/12)

 

Tauler d’anuncis de la Borsa de Treball i Pràctiques

 

Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació, convenis bilaterals, etc.

 

Oficina d’Afers Generals

 

Convocatòries d’altres entitats en procés

 

Per obtenir més informació sobre actes que es duen a terme dins i fora del centre podeu consultar l’Agenda de la Facultat de Dret.