Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret Imatge de diagramació
Publicacions dels professors de la Facultat Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Servei de difusió de publicacions del professorat de la Facultat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Formulari de petició de difusió de publicacions del professorat de la Facultat

Ompliu els apartats que escaiguin segons el tipus de publicació (Llibre, capítol de llibre o article de revista)

Cognoms i nom del/s professor/s:
Categoria, departament, àrea:
Correu electrònic:
Tipus de publicació:
Llibre
Revista
Títol del Llibre/Nom de la Revista:

Autor/Coordinador del Llibre:

Títol de l'article o capítol de llibre:
Autor de l'article o capítol de llibre:
Any:
Volum:
Número:
Pàgines:
Lloc d’edició:
Editorial:
ISBN:
En el cas dels llibres i capítols de llibre, 
marqueu la casella si fareu donació d'un exemplar a la Biblioteca de Dret
En el cas dels articles de revistes,
marqueu la casella si fareu arribar una còpia de l'article a la Biblioteca de Dret per tal que pugui ésser inclòs en el catàleg general
Observacions:


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació: 26.06.2013