Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Serveis generals Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Millora de la
Qualitat Docent
Suport a l’activitat docent
Suport a l’aprenentatge de l’estudiant
Accions Academicodocent
de la Facultat
Estudis i anàlisis
Grups i projectes
Projecte dret al Dret
Espais i equipaments
Bar de la facultat
Serveis Lingüístics
Altres unitats i serveis
 
Icona d'informació Informació:

Facultat de Dret
Administració de Centre

Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
Tel. 934 024 346
Fax 934 024 354
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Memòries acadèmiques, estudis i anàlisis de la Facultat de Dret

Memòria acadèmica i indicadors de qualitat curs 2011-2012 Facultat de Dret
Memòria acadèmica curs 2010-2011 Facultat de Dret
Memòria acadèmica curs 2009-2010 Facultat de Dret

El programa institucional de mejora de la calidad docente de la Facultat de Derecho de la Universidad de Barcelona (2004-2012)

“El rendiment acadèmic de l’alumnat de primer curs de dret a la Universitat de Barcelona”. Una anàlisi dels resultats i de les seves causes.” AQU Catalunya. (2010)
“De nuevo sobre las causas del rendimiento académico. La experiencia de la facultad de derecho de la UB desde la óptica de la gestión académica.” CIDUI 2010
“El rendiment acadèmic del alumnes de primer curs de la Facultat de Dret (UB)”. Desembre de 2008

Absentisme entre els alumnes de nou ingrés del Grau de Dret. Maig de 2010.
“Absentisme i abandonament entre els estudiants de primer curs de la Facultat de Dret (UB)”. Novembre de 2008
Per què no van a classe els estudiants? Un estudi de camp sobre les causes de l’absentisme acadèmic dels estudiants de primer curs de Dret dela UB.

Conclusions del seminari docent sobre ¿Com elevar el nivell acadèmic dels nostres ensenyaments? Mesures concretes
Conclusions del seminari docent sobre el Treball de Fi de Grau
Conclusions del seminari docent sobre grups SP/GEO
Extracte del llibre «Experiencias de mejora e innovación docente en Derecho»
Els alumnes de la Facultat de Dret de la UB. Curs 2009/10.
“Técnicas de trabajo y comunicación: una experiencia colaborativa en la Facultad de Derecho  de la Universidad de Barcelona” CIUDI 2010
Grup pilot M6 – memòria del projecte de Millora i Innovació Docent (PMID) “La implementació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior en un grup pilot de primer curs de la llicenciatura de Dret de la UB” 2004-2005 Memòria MID-Dret 2006-07
“La Agenda Docent Electrónica (ADE): un instrumento sencillo y eficaz de coordinación docente en el sistema de evaluación continua de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona”. CIDUI 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Administració de Centre de la Facultat de Dret
Última actualització o validació:01.08.2014
 
Google analytics