PRESENTACIÓ

El Grup de Recerca Drets culturals i diversitat, un Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya, està integrat per investigadors de diverses universitats de Catalunya i la seva coordinadora és la Prof. Dra. Francisca Pérez-Madrid, Professora Titular de Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Barcelona. L'objectiu del Grup és estudiar la diversitat cultural i religiosa en la societat actual, els conflictes jurídics que sorgeixen en relació a la llibertat religiosa i la gestió que d'aquesta diversitat duen a terme els poders públics.

Els membres del Grup han obtingut diverses beques i ajuts de recerca entre les quals cal destacar: ARCS 2009 per part de l' Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Ajuts per a l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències, seminaris o reunions científiques de caràcter internacional que s'organitzin a Catalunya), el Projecte DER2012-31062 "Gestión de la diversidad religiosa y organización territorial", finançat pel Ministeri d'Economia i competitivitat, i el projecte RELIG 2014 convocat per la Direcció General d'Afers Religiosos de Catalunya (Ajuts a projectes de recerca en matèria de diversitat religiosa).

Si es parteix de la idea que la diversitat cultural forma part del patrimoni de la humanitat, els Estats haurien de desenvolupar una política articulada entorn de tres principis sobre els quals, el Grup es proposa treballar:

  • El reconeixement per part de l'Estat de la diversitat cultural i religiosa existent en la societat civil. Hi han moltes situacions en les quals l'Estat ha de tenir en compte la diversitat dels grups minoritaris i dels individus -siguin aquests nacionals o immigrants- des de la neutralitat de l’Estat i el respecte de la igualtat i el deure de no discriminació (simbologia, ensenyament, models de família, tradicions, patrimoni històric i cultural, etc).
  • La reducció dels obstacles que impedeixen la participació social i política dels grups culturals marginats; es pot dir que l’Estat té el triple deure "respectar", "protegir" i "assegurar" el gaudiment ple del dret.
  • El suport als diferents grups perquè reprodueixin les seves "cultures".

El Grup ofereix un fòrum per al debat científic i assessorament professional i acadèmic, especialment a aquells que desitgin fer la tesi doctoral en alguna de les nostres línies de recerca. A més, organitza periòdicament congressos, seminaris i jornades.

“Som conscients de la diversitat religiosa i cultural del nostre món. Cada cultura és en sí mateixa un univers, que no obstant això no és tancat. Les cultures donen a les religions el seu llenguatge i les religions ofereixen a cada cultura el seu significat essencial. La pau no serà possible si no reconeixem el pluralisme i respectem la diversitat. Busquem una harmonia que és l'essència mateixa de la pau”

UNESCO, DECLARACIÓ SOBRE EL PAPER DE LA RELIGIÓ EN LA PROMOCIÓ D'UNA CULTURA DE PAU, Barcelona, 18 de desembre de 1994

Sombra imagen