El Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona va començar a impartir durant el curs 1986-87, sent el primer d’aquestes característiques a Europa.

Màster presencial

El Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona va començar a impartir durant el curs 1986-87, sent el primer màster d’Europa en el seu àmbit.

Destinataris

Programa destinat a llicenciats, graduats o diplomats universitaris amb l’objectiu de qualificar- per exercir la seva professió en el camp de les drogodependències.

Reconegut prestigi

Titulació reconeguda i valorada en el sector , impartida per professors experts i amb una oferta àmplia i variada de pràctiques en centres col·laboradors.

Twitter @MasterDrogasUB