Guia per a l’assistència urgent en intoxicacions agudes per drogues

Es presenta una nova guia actualitzada que permet consultes ràpides sobre la clínica de cada substància i el seu tractament.

intoxicaciones drogas urgencias

En la societat actual, el consum de drogues d’abús és una de les problemàtiques més prevalents en el camp de la Salut Pública. Per això, és de vital importància per als professionals sanitaris dels serveis d’urgències, disposar d’una eina pràctica i útil, que els serveixi de guia per al tractament inicial de les intoxicacions agudes per drogues.

Entre els punts forts d’aquesta obra destaquen: nova edició, revisada i actualitzada, que permet consultar ràpidament les característiques essencials de cada droga, així com la clínica que pot provocar i el seu tractament; compta amb algoritmes fàcilment comprensibles per actuar amb la màxima eficiència i rapidesa.

Torres, A.M., Aguilón, J.J. (dirs.), Intoxicaciones agudas por drogas de abuso. Guía para la asistencia urgente (2ª edición). Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2017, 156 p. 

Via @drogomedia

El problema mundial de la percepció de les drogues: Com contrarestar els prejudicis sobre les persones que usen drogues?

La Comissió Global de Polítiques de Drogues subratlla com les percepcions negatives sobre les persones que usen drogues emmarquen la seva discriminació, i suggereix propostes perquè les autoritats i el públic en general acabin amb el cicle d’estigma.

 

problem drugs world

 

Informes anteriors de la Comissió Mundial sobre Polítiques de Drogues han mostrat com els danys potencials de les drogues per a les persones i les comunitats es veuen exacerbats per les polítiques repressives de control de drogues a nivell local, nacional i internacional. El present informe, si bé reconeix plenament l’impacte negatiu que l’ús problemàtic de drogues sol tenir en la vida de les persones, se centra en com les actuals percepcions de les drogues i les persones que les fan servir s’alimenten i desapareixen de les polítiques prohibicionistes .

De fet, les reformes de les polítiques de drogues de vegades han estat difícils de realitzar, dissenyar o implementar perquè les polítiques i respostes actuals sovint es basen en percepcions i creences apassionades, i el que haurien de ser discussions fàctiques, com ara l’eficiència de la reducció de danys, són freqüentment tractades com debats morals.

El present informe té com a objectiu analitzar les percepcions i els temors més comuns, contrastar-los amb l’evidència disponible sobre les drogues i les persones que els utilitzen, i sobre aquesta base recomanar canvis que puguin promulgar per donar suport a les reformes cap a polítiques de drogues més efectives.

On aconseguir-ho?

DESCARGAR PDF (1,46MB)

Les drogues en la guerra. Una història global

Des de l’Antiguitat els guerrers han fet servir narcòtics per preparar-se, suportar i viure envoltats de por i violència. Łukasz Kamieński ens ofereix una nova visió del paper que han exercit les drogues en la guerra.

 

portada_las-drogas-en-la-guerra_lukasz-kamienski_

 

 

Łukasz Kamieński ens ofereix una nova visió del paper que han exercit les drogues en la guerra, des dels herois homèrics que consumien opi fins a  l’actualitat, els centenars de milers de nens soldats que combaten drogats. En aquesta història aprenem com els anglesos van forjar un imperi basat en el rom, com les tropes de Napoleó van descobrir l’haixix a Egipte o com les drogues expliquen les pitjors aberracions de la guerra del Vietnam.

Però, al marge d’aquest escenari de guerres, Kamenski ens mostra que molts d’aquests productes, prohibits tan sols fa uns anys, han format part per molt temps de la nostra vida quotidiana, com la cocaïna o com l’heroïna, llançada al mercat el 1898 , al costat de l’aspirina, com un sedant per a la tos. Aquest llibre, que Foreign Affairs qualifica de «profund, pertorbador i informatiu», ens convida a veure la història i el present de les drogues amb una nova mirada.

On aconseguir-lo?

FORMAT PAPER & E-BOOK 

Via www.lasdrogas.info

Els joves, més enllà del consum de drogues

Sonia Fuertes, professora del Màster, ens ofereix aquesta reflexió entorn als societatactual i el paper que les drogues poden exercir entre els i les joves.

drogas jovenes

 

Ja fa diversos anys que el debat al voltant del consum de drogues i la seva regularització ha anat cobrant una renovada vigència de la mà dels clubs cannàbics i d’algunes propostes legislatives que advoquen per despenalitzar, com seria el cas d’Uruguai. Un cop més, conflueixen en aquest tema múltiples dimensions que ens adverteixen de la complexitat del mateix i que ens conviden a la prudència, prudència que no s’ha de confondre amb la por a obrir un diàleg.

Els aspectes legals, metges, culturals, econòmics … enriqueixen la mirada sobre la qüestió tot i que, de vegades, dificulten també situar cada posició i articular una resposta menys ideologitzada i més d’acord a la realitat del nostre context.

Un tema on aquestes contradiccions apareixen de forma notòria és quan ens referim al consum de drogues per part dels / les joves. El tractament que sol donar-se al tema per part dels mitjans de comunicació no sembla proporcional a la incidència d’aquest consum o la seva gravetat. Sense ànim de frivolitzar una qüestió que sens dubte ha de ser abordada amb rigor i prudència, si recorrem a informes com l’últim emès per UNAD (Unió d’Entitats i Associacions d’atenció al drogodependent) i corresponent a 2016, només un 2% de les persones ateses a la xarxa eren menors d’edat. Efectivament el fet d’estar en tractament és una circumstància que, en general, fa referència a una relació abusiva o dependent cap al consum. Aquesta no sol ser la situació dels joves tot i que no vol dir que la seva relació i percepció del consum puguin ser susceptibles de ser abordats des d’una òptica preventiva o de gestió de riscos i plaers.

Des de la mirada professional, què podem dir d’aquest consum de drogues en els joves? ¿Ha de ser motiu de preocupació?

En primer lloc, hem de destacar que, si alguna cosa hem après al llarg de la nostra experiència, és que la relació de cada persona amb el consum de drogues és particular, dinàmica i subjecta a canvis. Justament aquest és el motiu pel qual podem intervenir, perquè sempre hi ha la possibilitat d’operar un gir en aquesta relació. No és la substància la qual fa l’addicte ni tampoc és el consum puntual el que el converteix en dependent. El procés, la seva durada, intensitat i possible virulència, té relació amb multiplicitat de variables de caràcter subjectiu i també social. La relació de cada un / a de nosaltres manté amb la norma i la llei, les estratègies i eines que tenim per afrontar l’avorriment o la pressió grupal, la nostra autopercepció … totes aquestes qüestions s’estableixen en el nostre procés de socialització, a través de l’educació que vam rebre a la família, a l’escola, en el nostre grup d’iguals i, sens dubte, en els valors i pràctiques que ens transmeten des de la comunitat social àmplia. I aquí és on volem també posar la mirada.

Els joves no són éssers al marge de la societat; en formen part i són també fills / es d’una època.

Potser convindria doncs interrogar-se sobre el model de societat que compartim, un model que es caracteritza per, entre altres trets, la inconsistència dels vincles socials, el consum esbojarrat de tot tipus d’objectes i la manca d’integritat ètica que genera alhora desafecció i falta de confiança en les nostres institucions.

Potser una mica del que els passa a aquests joves (que no són tots) guarda relació amb aquest estil de vida que qüestionem tan poc. Potser una mica de la desafecció i de l’anestèsia emocional (amb el menjar, amb la medicació …) rau també en el substrat de les seves posicions. Correspondria llavors acceptar una part de la nostra responsabilitat com a comunitat.

I convé fer-ho no només des de la vessant d’assumpció de responsabilitats sinó també, i especialment en l’acció social, des de la dimensió d’obertura de possibilitats. Des de la seva inclusió en l’espai públic (l’expulsió dels joves d’aquest és especialment notòria a la ciutat) fins a la seva participació en la vida comunitària i política, tenim un ampli recorregut de millora. Hem operar un trànsit des d’aquesta associació joves-problema per convertir-lo en una mica menys problematitzat i més ple de promesa que de dificultat.

Ara bé, aquest canvi no és un simple canvi de cartes en la línia del maquillatge conceptual que tant s’estila en els nostres dies. Requereix d’accions valentes, innovadores i diferents que contemplen diversos aspectes que no podem passar per alt i que estan jugant alhora. Ens referim en concret a les polítiques d’ocupació i els recorreguts formatius. Un aspecte que s’ha recollit aquests dies és la possible incidència del consum en la trajectòria escolar i formativa. A ningú se li escapa que el consum de drogues en edats joves resulta difícil de compatibilitzar amb els hàbits d’estudi, amb l’esforç i la continuïtat. Ara bé, resulta interessat i esbiaixat esgrimir aquest com a factor explicatiu de l’anomenat fracàs escolar.

La creixent desigualtat social, l’escassa incidència de la institució escolar en els resultats acadèmics dels alumnes (encara avui el major predictor “d’èxit” és el nivell acadèmic dels pares i mares, especialment d’aquesta última), la manca de mecanismes que garanteixen l’equitat, l’absència d’indicadors d’avaluació del professorat … És evident que ens queda camí per recórrer per a dotar de condicions aquesta relació que ell o la jove, puguin establir amb el saber i amb l’aprenentatge. Molt de la sorpresa i la curiositat formen part de les nostres ganes de viure i aquest és un aspecte que hem d’atendre amb especial cura. Cal afegir d’altra banda que…

la manca d’expectatives pel que fa a la feina o l’accés a llocs precaris i inestables operen així mateix en una línia antitètica a la ressenyada, erosionant la capacitat d’il·lusionar-se pel que està per venir.

I aquí és on el consum de drogues pot jugar un paper determinant; no de manera absoluta però sí important. Efectivament el consum de drogues pot comportar efectes no desitjats i no exempts de riscos, especialment quan es tracta de persones joves. Certament no parlem només de la dimensió orgànica, dels efectes en el sistema nerviós (més “vulnerable” que el d’una persona adulta en la mesura que es troba encara en procés de maduració) sinó també de la dimensió social. L’estatus d’il·legalitat d’algunes substàncies afavoreix el trànsit dels / les joves per espais allunyats d’aquells que suposadament considerem socialitzadors. Des de l’acció professional hem d’intentar incrementar la visió de risc associada al consum d’alcohol i cànnabis i no banalitzar-però hem de reduir també els riscos per quan aquesta ingesta es produeixi oferint accions de reducció dels danys que puguin derivar-se -es d’aquest consum.

Les drogues han existit sempre. Hem experimentat amb elles utilitzant-les com a remei curatiu, fugint del dolor, buscant el plaer, promovent altres estats de consciència … i, per algunes persones, el consum de drogues forma part d’aquest trànsit a l’edat adulta que hem vingut a anomenar adolescència , sense que per això es configuri com a consum problemàtic ni necessàriament s’estableixi una relació de dependència amb la substància en qüestió. La nostra prioritat ha de ser justament afavorir que aquesta situació no es cronifiqui, es pugui ubicar en el seu lloc i fer-ho des d’un lloc tècnic, ni moral ni ideològic.

Sonia Fuertes

Presidenta de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y vicepresidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, y de la red de Mujeres Directivas y Profesionales de la Acción Social (DDiPAS). Subdirectora del Área de Inserción Social, Reducción del Daño en Drogodependencias y VIH-Sida de la Fundación Salud y Comunidad. Licenciada en filosofía y ciencias de la educación y educadora social. Experta en adiciones y acción social.

Informe de l’Observatori Europeu sobre tractament de trastorns per cànnabis: la teràpia conductual cognitiva, la teràpia familiar multidimensional i l’estimulació motivacional semblen funcionar

Un grup d’investigadors ha produït, per encàrrec de l’Observatori Europeu sobre Drogues i Toxicomanies (OEDT, EMCDDA en anglès) un interessantíssim informe sobre el tractament dels trastorns relacionats amb el cànnabis a Europa.

 

cannabis tractament

 

L’informe inclou un anàlisi de les modalitats de tractament, una extensa presentació d’estudis, meta anàlisi i revisions de diversos enfocaments psicosocials de tractament en diverses condicions, i estudia també la disponibilitat de tractaments en els diferents països en funció de les necessitats existents.

Des de l’òptica dels professionals de llengua espanyola que intervenen en drogodependències i que probablement no tindran majoritàriament accés a l’informe, disponible actualment només en anglès, així com la de tots aquells que habitualment no disposen de temps per a la seva lectura o trobarien probablement molt complexa part de l’exposició metodològic-científica utilitzada, ens ha semblat molt important difondre les seves troballes i intentar comprometre’ns en la millora de la nostra pràctica mitjançant la sempre difícil aposta de formular recomanacions. L’estudi complet té 71 pàgines i pot descarregar de la pàgina web de l’OEDT, o també seguint aquest vincle:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/2015/treatment-of-cannabis-related-disorders

Després del nostre anàlisi i recomanacions, ens ha semblat important facilitar en la mesura del possible l’accés al document original, per al que hem traduït també el seu resum executiu i les seves conclusions finals o discussió, accessibles aquí. El capítol que tracta sobre l’efectivitat de les intervencions ens ha semblat que, més que traduir-lo, es prestava més a un resum informatiu que intentarem dur a terme més avall.

Anem doncs a el més difícil: la transferència del coneixement a la pràctica clínica. Què sembla més important retenir d’aquest estudi? Quins canvis o millores hem d’introduir a partir de les reflexions d’aquest informe?

Transferir els coneixements derivats de la investigació per millorar la pràctica clínica és sempre complex, i en aquest cas ho resulta encara més, ja que no estem parlant de l’abordatge d’un problema precís, sinó d’una varietat de condicions definides com a problemàtiques en poblacions molt diverses . Bàsicament, podríem diferenciar l’ús conflictiu del cànnabis per part d’adolescents o joves, en què part del conflicte pot en moltes ocasions atribuir-se a la reacció familiar o social, del trastorn consolidat per dependència del cànnabis que pot observar-se més freqüentment entre joves i adults, ja sigui com a trastorn primari o concomitant amb altres dependències de drogues de rellevància encara més gran (alcohol, cocaïna, heroïna). Finalment, trobem la presentació de casos de patologia dual i, com a dificultat afegida, la gran dificultat de definir de forma precisa i aplicable als procediments terapèutics utilitzats, especialment els de tipus psicosocial.

En l’informe esmentat de l’Observatori Europeu, Els enfocaments psicosocials utilitzats per tractar problemes relacionats amb el cànnabis que han estat identificats són:

 • L’atenció assertiva continuada
 • La teràpia familiar conductual
 • La teràpia familiar estratègica breu
 • La teràpia cognitiu conductual
 • El maneig de contingències
 • El counseling sobre drogues
 • La teràpia familiar funcional
 • La teràpia familiar multidimensional
 • L’entrevista motivacional i la teràpia d’estimulació motivacional
 • El feedback educatiu
 • L’atenció al procés familiar
 • La teràpia multisistèmica
 • La teràpia estructural d’ecosistemes

El nivell de precisió en la definició d’aquests enfocaments terapèutics psicosocials és variable, i la llista probablement no seria completa, ja que trobaríem a faltar enfocaments particulars o residuals utilitzats en alguns països. A més, dins de cada un d’aquests enfocaments la intensitat dels tractaments pot també variar enormement, i així, per exemple, algunes intervencions avaluades d’entrevista motivacional (EM) es limiten a una o dues entrevistes per client, mentre que en altres casos es produeixen processos molt més llargs.

Sorprenentment, si es té en compte la seva popularitat, els estudis que examinen l’eficàcia de les intervencions basades en la família sobre l’ús del cànnabis són bastant escasses.

No obstant això, els pocs estudis existents suggereixen que aquestes intervencions són efectives per tractar els trastorns relacionats amb el cànnabis entre els adolescents. Els resultats comparatius són de moment poc concloents, ja que en alguns casos la teràpia familiar multidimensional (TFMD) sembla igualment efectiva que la teràpia conductual cognitiva (TCC) combinada amb la teràpia d’estimulació motivacional (TEM); en altres casos la teràpia familiar multidimensional sembla superior, i en altres casos inferior en els seus resultats a la combinació abans esmentada.

Per tant, un enfocament prudent a falta d’una anàlisi de major profunditat dels elements diferencials dels estudis existents semblaria intentar combinar els tres enfocaments esmentats.

Algunes dades suggereixen que la teràpia familiar seria més eficaç per augmentar la retenció i per als casos d’ús problemàtic sense dependència, generalment entre adolescents, mentre que la combinació de TCC i EM / TEM i amb maneig de contingències seria més eficaç per obtenir objectius duradors de canvi en els comportaments de risc, especialment entre els que presenten un trastorn per ús de cànnabis ben establert i entre els adults. Tant els resultats obtinguts en aquest estudi respecte de les intervencions individuals, com la revisió Cochrane existent sobre el tractament dels problemes vinculats al consum de cànnabis donen suport a aquesta visió. Els estudis sobre la intervenció en casos de patologia dual mostren que resulta més llarg i costós obtenir efectes en aquests casos, semblant de la mateixa manera la combinació de TCC amb EM / TEM la millor opció possible.

Per tant i, repetim, a falta d’una anàlisi més profunda i detallat dels estudis existents, especialment d’aquells amb més qualitat metodològica i més aplicables al nostre medi, així com d’una investigació futura que llanci major llum sobre els dubtes que persisteixen, proposem com a recomanacions de transferència del coneixement a la pràctica les següents:

1) Les intervencions dirigides a enfrontar els problemes vinculats al consum de cànnabis, ja sigui de forma específica o en el context de programes de tractament més amplis, d’incloure en tots els casos els elements de les teràpies que han mostrat la major eficàcia fins al moment, a saber la teràpia familiar multidimensional, la teràpia conductual cognitiva, i l’entrevista motivacional – teràpia d’estimulació motivacional. Altres enfocaments que mostren resultats mixtos i s’haurien d’utilitzar amb prudència serien la teràpia familiar estratègica breu i el maneig de contingències. Sobre la base de l’evidència disponible, sembla professionalment inapropiat utilitzar altres enfocaments terapèutics, excepte en tot cas de forma coadjuvant i intentant verificar els seus efectes.

2) Probablement sigui el més adequat disposar almenys de tres modalitats d’intervenció diferenciades:

 • una dirigida a adolescents o joves amb consum conflictiu però sense criteris de dependència, que hauria de basar-se en la teràpia familiar multidimensional i incorporar elements de TCCC i EM / TEM.
 • una altra dirigida a joves o adults amb dependència del cànnabis, i més rarament a adolescents, basada en la combinació de TCC i EM / TEM amb maneig de contingències, i que incorpori quan sigui possible elements de teràpia familiar multidimensional (TFMD).
 • I una tercera dirigida a joves o adults que presenten dependència a altres drogues com a patologia primària, o bé patologia dual, que hauria d’incloure els mateixos components que en el cas anterior, afegint els específics de l’abordatge d’altres substàncies o de la patologia mental de la què es tracti, així com una major intensitat i perseverança.

Òbviament, poden generar altres modalitats o categories, però aquestes ens han semblat les més rellevants.

Autors:

 • Laura Sangüesa, Psicòloga, màster en drogodependències, directora del Servei d’Atenció Psicosocial de la Fundació Salut i Comunitat. Barcelona
 • Xavier Ferrer, Doctor en psicologia, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat. Director del Màster d’especialització en Drogodependències. Universitat de Barcelona.