Buscar autora/obra

Herramientas de búsqueda

¿La primera vez que entras? Accede a un breve tutorial.


Resultados en la Biblioteca

La búsqueda labor retornó 61 resultados.

Mostrando 1 - 20 de 61 resultados (0.94 segundos)

1 2 3 4
1. Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordenanzas y constituciones de la abadesa del monasterio de Sant Antoni de Barcelona, de la orden de Santa Clara, del año 1260, sobre la celebración de los o

... laborent et filen ”; sobre la instrucció de les novícies; sobre el victum et vestitum ; sobre el dejuni, la infermeria, el comportament a tenir en el cor en relació al cant i a les lectures litúrgiques; sobre la pràctica del silenci. Algunes normes guarden relació amb el govern de la comunitat, format per l’abadessa, el guardià i les 6 discretes; i amb aspectes d’administració econòmica (existència de dos procuratores receptores ed expensores amb obligació de retre comptes trimestralment, amb els diners guardats en una caixa amb tres panys, custodiada al dormitori). S’assigna també a la comunitat un metge pagat per la Camera reginalis , amb una habitació prop del mateix monestir. Finalment, hi ha també prescripcions relatives a l’elecció del guardià i al capítol, a la disciplina interna i als dos confessors de les monges, a les...

 
2. Seccion 5 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
3. Seccion 4 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
4. Seccion 3 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
5. Seccion 1 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
6. Seccion 2 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
7. Seccion 5 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
8. Seccion 4 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
9. Seccion 3 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
10. Seccion 2 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
11. Seccion 1 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast

... podrían dedicarse a labores textiles, como señalan algunas de las entradas de la crónica Llibre de coses dignes de memòria ) o puede ejercer labores de beneficencia en los hospitales urbanos (como en el hospital de de Sant Nicolau creado por los framenores) o trabajos de asistencia a los enfermos y pobres; e, incluso, como podríamos suponer a partir de la prohibición de admitir las parturia , que se recoge de manera escueta en el decreto episcopal de creación del monasterio , la asistencia en los partos (como en el ejemplo de Margarita de Cortona , madre espiritual de los framenores italianos, que lideró en su tiempo una comunidad de mujeres penitentes dedicada a la asistencia a los partos y a los enfermos pobres). Sebastià Roger...

 
12. Seccion 2 - María Zambrano. Las cartas escritas por María Zambrano a Luis Álvarez-Piñer. Madrid. Archivo Luis Álvarez-Piñer. Textos recuperados en octubre 1985.

... resbaladiza y subjetiva labor de destacar la actualidad de su pensamiento, en especial en los momentos de crisis. Su filosofía, igual que el estoicismo (un pensamiento que a Zambrano le interesaba particularmente) es una filosofía sanadora que reconcilia al ser humano con la vida. En la filosofía de María Zambrano Alarcón (1904-1991) se suelen considerar tres etapas 3 , todas ellas, como se acaba de señalar, estrechamente relacionadas con las circunstancias que le tocó vivir. La primera transcurre desde 1924 a 1939. En esa época se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde conoció y frecuentó lo que Abellán llamó la Escuela de Madrid 4 . En estos años la situación de España era muy convulsa, gobernó Primo de Rivera bajo una...

 
13. Seccion 1 - María Zambrano. Las cartas escritas por María Zambrano a Luis Álvarez-Piñer. Madrid. Archivo Luis Álvarez-Piñer. Textos recuperados en octubre 1985.

... resbaladiza y subjetiva labor de destacar la actualidad de su pensamiento, en especial en los momentos de crisis. Su filosofía, igual que el estoicismo (un pensamiento que a Zambrano le interesaba particularmente) es una filosofía sanadora que reconcilia al ser humano con la vida. En la filosofía de María Zambrano Alarcón (1904-1991) se suelen considerar tres etapas 3 , todas ellas, como se acaba de señalar, estrechamente relacionadas con las circunstancias que le tocó vivir. La primera transcurre desde 1924 a 1939. En esa época se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde conoció y frecuentó lo que Abellán llamó la Escuela de Madrid 4 . En estos años la situación de España era muy convulsa, gobernó Primo de Rivera bajo una...

 
14. - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebració dels o

... laborent et filen ”; sobre la instrucció de les novícies; sobre el victum et vestitum ; sobre el dejuni, la infermeria, el comportament a tenir en el cor en relació al cant i a les lectures litúrgiques; sobre la pràctica del silenci. Algunes normes guarden relació amb el govern de la comunitat, format per l’abadessa, el guardià i les 6 discretes; i amb aspectes d’administració econòmica (existència de dos procuratores receptores ed expensores amb obligació de retre comptes trimestralment, amb els diners guardats en una caixa amb tres panys, custodiada al dormitori). S’assigna també a la comunitat un metge pagat per la Camera reginalis , amb una habitació prop del mateix monestir. Finalment, hi ha també prescripcions relatives a l’elecció del guardià i al capítol, a la disciplina interna i als dos confessors de les monges, a les...

 
15. Seccion 1 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a

... resbaladiza y subjetiva labor de destacar la actualidad de su pensamiento, en especial en los momentos de crisis. Su filosofía, igual que el estoicismo (un pensamiento que a Zambrano le interesaba particularmente) es una filosofía sanadora que reconcilia al ser humano con la vida. En la filosofía de María Zambrano Alarcón (1904-1991) se suelen considerar tres etapas 3 , todas ellas, como se acaba de señalar, estrechamente relacionadas con las circunstancias que le tocó vivir. La primera transcurre desde 1924 a 1939. En esa época se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde conoció y frecuentó lo que Abellán llamó la Escuela de Madrid 4 . En estos años la situación de España era muy convulsa, gobernó Primo de Rivera bajo una...

 
16. Seccion 2 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a

... resbaladiza y subjetiva labor de destacar la actualidad de su pensamiento, en especial en los momentos de crisis. Su filosofía, igual que el estoicismo (un pensamiento que a Zambrano le interesaba particularmente) es una filosofía sanadora que reconcilia al ser humano con la vida. En la filosofía de María Zambrano Alarcón (1904-1991) se suelen considerar tres etapas 3 , todas ellas, como se acaba de señalar, estrechamente relacionadas con las circunstancias que le tocó vivir. La primera transcurre desde 1924 a 1939. En esa época se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde conoció y frecuentó lo que Abellán llamó la Escuela de Madrid 4 . En estos años la situación de España era muy convulsa, gobernó Primo de Rivera bajo una...

 
17. Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebració

... laborent et filen ”; sobre la instrucció de les novícies; sobre el victum et vestitum ; sobre el dejuni, la infermeria, el comportament a tenir en el cor en relació al cant i a les lectures litúrgiques; sobre la pràctica del silenci. Algunes normes guarden relació amb el govern de la comunitat, format per l’abadessa, el guardià i les 6 discretes; i amb aspectes d’administració econòmica (existència de dos procuratores receptores ed expensores amb obligació de retre comptes trimestralment, amb els diners guardats en una caixa amb tres panys, custodiada al dormitori). S’assigna també a la comunitat un metge pagat per la Camera reginalis , amb una habitació prop del mateix monestir. Finalment, hi ha també prescripcions relatives a l’elecció del guardià i al capítol, a la disciplina interna i als dos confessors de les monges, a les...

 
18. Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordinaciones et constituciones quas venerabilis domina abbatissa monasterii Sancti Anthonii Barchinone ordinis Sancte Clare fecit anno Domini millesimo CC sexagesimo s

... laborent et filen ”; sobre la instrucció de les novícies; sobre el victum et vestitum ; sobre el dejuni, la infermeria, el comportament a tenir en el cor en relació al cant i a les lectures litúrgiques; sobre la pràctica del silenci. Algunes normes guarden relació amb el govern de la comunitat, format per l’abadessa, el guardià i les 6 discretes; i amb aspectes d’administració econòmica (existència de dos procuratores receptores ed expensores amb obligació de retre comptes trimestralment, amb els diners guardats en una caixa amb tres panys, custodiada al dormitori). S’assigna també a la comunitat un metge pagat per la Camera reginalis , amb una habitació prop del mateix monestir. Finalment, hi ha també prescripcions relatives a l’elecció del guardià i al capítol, a la disciplina interna i als dos confessors de les monges, a les...

 
19. Seccion 3 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a

... resbaladiza y subjetiva labor de destacar la actualidad de su pensamiento, en especial en los momentos de crisis. Su filosofía, igual que el estoicismo (un pensamiento que a Zambrano le interesaba particularmente) es una filosofía sanadora que reconcilia al ser humano con la vida. En la filosofía de María Zambrano Alarcón (1904-1991) se suelen considerar tres etapas 3 , todas ellas, como se acaba de señalar, estrechamente relacionadas con las circunstancias que le tocó vivir. La primera transcurre desde 1924 a 1939. En esa época se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde conoció y frecuentó lo que Abellán llamó la Escuela de Madrid 4 . En estos años la situación de España era muy convulsa, gobernó Primo de Rivera bajo una...

 
20. - Leonor López de Córdoba. Vida y traxedias de Leonor López de Córdoua. Memorias. Dictadas en Córdoba entre 1401 y 1404.

... por quien la vive, no “elaboradas”, no repetidas en un laboratorio en el cual las condiciones están controladas por quien reproduce la experiencia abstrayéndola de su contexto. Cuando la historia narrada nace del intento de expresar la experiencia vivida, no de su elaboración en condiciones controlables, hace –pienso– escritura femenina y es historia viviente. Es en la experiencia viva donde puede acontecer el Dios de las mujeres. No así en la empiria construida mediante el experimento científico que fundamenta la ciencia académica moderna y contemporánea. Bibliografía BORRELL, Esther, Les tres mares. Les arrels matriarcals dels pobles catalans , Lleida: pagès editors, 2006. BOTINAS MONTERO, Elena, CABALEIRO MANZANEDO, Julia y DURAN VINYETA, M. Àngels, Les beguines. Raó il.luminada per Amor , Barcelona: publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002. BUTTARELLI, Annarosa, “Antígona,...

 
1 2 3 4


[ocultar] Redefine la búsqueda
Número de resultados por página:

[ocultar] Todas las obras encontradas (20)

Puede acceder desde aquí a los textos que contienen el término de búsqueda. También puede volver a hacer la búsqueda en toda la biblioteca.

Obra Resultados
Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordenanzas y constituciones de la abadesa del monasterio de Sant Antoni de Barcelona, de la orden de Santa Clara, del año 1260, sobre la celebración de los o 1
Seccion 5 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast 1
Seccion 4 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast 1
Seccion 3 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast 1
Seccion 1 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci 1
Seccion 2 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci 1
Seccion 5 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci 1
Seccion 4 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci 1
Seccion 3 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebraci 1
Seccion 2 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast 1
Seccion 1 - Agnès de Peranda. Introducción y edición crítica. Ordenanzas atribuidas a Agnès de Peranda sobre los capellanes y sacerdotes beneficiados de la iglesia del monast 1
Seccion 2 - María Zambrano. Las cartas escritas por María Zambrano a Luis Álvarez-Piñer. Madrid. Archivo Luis Álvarez-Piñer. Textos recuperados en octubre 1985. 1
Seccion 1 - María Zambrano. Las cartas escritas por María Zambrano a Luis Álvarez-Piñer. Madrid. Archivo Luis Álvarez-Piñer. Textos recuperados en octubre 1985. 1
- Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebració dels o 1
Seccion 1 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a 1
Seccion 2 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a 1
Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordinacions i constitucions de l’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, de l’any 1260, sobre la celebració 1
Obra 1 - Agnès de Peranda. Ordinaciones et constituciones quas venerabilis domina abbatissa monasterii Sancti Anthonii Barchinone ordinis Sancte Clare fecit anno Domini millesimo CC sexagesimo s 1
Seccion 3 - María Zambrano. Edición crítica de la entrevista a María Zambrano a cargo de Pilar Trenas y de las cartas escritas por María Zambrano sobre el pleito feminista a 1
- Leonor López de Córdoba. Vida y traxedias de Leonor López de Córdoua. Memorias. Dictadas en Córdoba entre 1401 y 1404. 1