La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Pintures al frescTeresa Díez.

Signatura
Santiago de los Caballeros, Toro (Zamora).
Regest
Murals que amiden aproximadament 320 x 435 cm. que recullen escenes dedicades a santa Caterina d’Alexandria, i 275 x 417 cm. el dedicat a sant Joan Evangelista, els altres es conserven més fragmentaris; procedents del cor del Real Convento de Santa Clara de Toro.
Transcripció

Cicle de Caterina d’Alexandria

En aquest fragment es poden veure les escenes que representen com després que l’emperador a manat cremar els savis, convertits al cristianisme, moren asfixiats pel fum; segueix el frustrat suplici de Caterina de les rodes amb claus i serres; i es llegeix: E COMO LA MANDÓ ÉL EN EL TOROMENTU DE LAS RUEDAS, la decapitació i es llegeix: COMO LA [MA]NDÓ EL REY DESCABEÇAR, i el trasllat del seu cos per àngels al mont Sinaí i, allí li donen sepultura.

Cicle de la vida de Jesús

L’aparició a la Magdalena i la seva germana Marta, a cavall, que com un Sant Jordi femení, està matant el drac davant les muralles de Nerluc o Tarascó. En l’orla superior es llegeix: A IESU XPO. COMO APARECE IESU XPO. A LA MADA LENA [...].

Cicle de Joan Baptista

Escena del banquet d’Herodes, podem veure a la dreta Salomé, a l’esquerra una dona músic. Saloméporta el cap de Joan, diu el text: COMO LA FIJA LE PEDIÓ LA CABEÇA.

Detall de Sant Cristòfol

Figura al costat de la cama del sant l’autoria de l’obra. Podem llegir: TERESA DIEÇ ME FECIT.

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. Sembrant llums i colors: Les petjades d’algunes artistes medievals, M.-Elisa Varela Rodríguez i Teresa Vinyoles Vidal.