La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Làpida sepulcral d’Agnès de Peranda, primera abadessa del monestir de Sant Antoni i Santa ClaraAnònim.

Signatura
Localització en l’actualitat desconeguda. Abans de la Guerra Civil, estava al mateix monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.
Edicions

Lucas Wadding, Annales minorum, Quaracchi, 1886 i seg.

Fidel Fita, “Fundación y primer período del monasterio de Santa Clara de Barcelona”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 27, 1895, pàg. 273-314.

Regest
Finals del segle XIII. Làpida sepulcral de l’abadessa Agnès, del monestir de clarisses de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, on s’afirma la seva vida de santedat i miracles, així com la devoció i fama que mantingué en vida i després de morta.
Versió
Aquí està enterrada la santa verge Agnès, que durant més de 47 anys fou primera abadessa, la qual, tant en la mort com després d’ella, gloriosament brillà pels seus miracles, així com resplendí amb santedat de vida i gran fama mentre visqué. Morí l’any del senyor 1281, dimecres 17 de setembre.
Transcripció
Hic est sepulta sancta virgo Agnes que / huius monasterii per XLVII annos et amplius prima / abbatissa existens tanto in morte est post glori- / -ose coruscavit miraculis quanto dum viveret sancti- / -tate vite et claritate fame prefulsit. Obiit autem / anno Domini Mº CCº LXXXIº XV kalendas octubris feria IIIIª.

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. Dones de llum i mares fundadores, Núria Jornet Benito.