Les últimes novetats de Duoda

Notícies

HELOÏSE PERFUNDET OMNIA LUCE. Instal·lació de l’artista Elena del Rivero

HELOÏSE PERFUNDET OMNIA LUCE. Instal·lació de l’artista Elena del Rivero

UBtv | Acte d'inauguració

Performance TejerTejerTejer | Susanna Pruna

Torna a la Universitat de Barcelona la instal·lació d’Elena del Rivero, organitzada i produïda per les dones de DUODA a l’any 2009. Ara es fa present per quedar-se al pati- llucernari de la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts.
INAUGURACIÓ:
Biblioteca de Belles Arts
Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
Dimarts 12 de març a les 17 h.

Intervindran:

- Dr. Salvador García Fortes. Vicerector d'Arts, Cultura i Patrimoni
- Dra. Maite Vilalta Ferrer. Vicerectora d'Igualtat i Acció Social
- Dra. Laura Mercader Amigó. Directora de DUODA
Performance: Teixir, teixir, teixir. Susanna Pruna Francesch

La instal·lació d’Elena del Rivero Heloïse perfundet omnia luce (Heloïsa ho impregna tot de llum) és un signe de la presència y acció femenina a les universitats d’arreu del món des del segle xx. És un signe que expressa i propicia la trobada de la diferència sexual –que és el sen- tit lliure de ser dona o home– amb el coneixement universitari. això vol dir que el lema actual de la Universitat de Barcelona, lloc i casa d’acollida de la instal·lació, lema que diu Libertas perfundet omnia luce (la llibertat ho im- pregna tot de llum) s’obre a les dones amb independència simbòlica, o sigui, a les dones de sexe femení i a la nostra llibertat sui generis, és a dir, original i pròpia. Perquè la llibertat no és neutra sinó sexuada.
Heloïse perfundet omnia luce, és el nou lema que el tapís proposa a la Universitat de Barcelona, mentre que l’actual és Perfundet omnia luce o també Libertas perfundet omnia luce. El nou lema recorda que, en l’alba de la universitat, Heloïsa va tenir la genialitat de deixar anar un nus de la llum en la història de l’amor i en la història del coneixement. Ho va fer estimant Abelard pel seu sabor i pel seu saber, és a dir, pel seu sabor com a home i perquè sabia filosofia. Avui, les universitàries estimem els homes que saben que el coneixement neix de la relació amorosa, no de la força. (María-Milagros Rivera Garretas, 2009)

Full de Sala de Laura Mercader Amigó, en català y castellà

Pujar ^