Les últimes novetats de Duoda

Notícies

Segona CONVOCATORIA DE BECAS per al curs 2022-2023

Segona CONVOCATORIA DE BECAS per al curs 2022-2023

Segona CONVOCATÒRIA DE BEQUES per al curs 2022-2023 del Màster en La política de les dones. Duoda (Universitat de Barcelona)

TERMINI: DEL 3 D'OCTUBRE FINS AL 17 D'OCTUBRE DE 2022 a les 12.00 de la nit (hora peninsular espanyola)
DUODA, Centre de Recerda de Dones de la Universitat de Barcelona, convoca TRES BEQUES de matrícula completa per al curs acadèmic 2022-2023 del Máster en La política de les dones.
(Finançades amb el suport del Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España)

Podran participar en aquesta convocatòria exclusivament alumnes interessades en cursar el Màster complet, primer curs o segon curs del programa. No podran entrar a la convocatòria aquelles persones que optin per la modalitat de matrícula de Diploma de postgrau, o matrícula per mòduls solts.

1) Termini de la convocatoria: des del dilluns 3 d'octubre fins al dilluns 17 d'octubre de 2022 a les 12.00 de la nit (hora espanyola).

2) Import de la beca: la matrícula d'un curs 1.400 € (menys les taxes -Universitat de Barcelona- 10% de l'import de la matrícula)

3) La documentació a presentar en la sol·licitud es la següent:
  • Copia del DNI o passaport (aquest últim imprescindible en titulacions de fora de l'Unió Europea).
  • Copia del títol universitari o el seu resguard
  • Carta de motivació per cursar el Máster La política de les dones.
  • Currículum vitae complet, acompanyat d'un resum d'una página.
  • Tota la documentació es pot enviar escanejada-digitalitzada al correu electrònico duoda2@ub.edu

En cas d'obtenir la beca, la documentació acadèmica haurà de ser enviada en còpia autenticada per correu postal , (si te signatura o autenticació electrònica), adjunta per email. Si la documentació acadèmica és d'una universitat de fora de la Unió Europea (Països dins del Conveni de la Haia), s'haurà d'enviar en còpia legalitzada.

IMPORTANT: Les beques concedides estaran condicionades a la realització efectiva dels programes i a la justificació efectiva que s'ha completat i avaluat la formació.

Per conèixer el programa del Màster de La política de les dones, pots consultar aquesta mateixa web i realitzar la preinscripció (si és que no ho has fet anteriorment) Aquí

Pujar ^