La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODATesaurus d'història de les dones
Núm. 12 (1997)

Llegir a www.raco.cat.

Dades de la publicació

9.02 euros + 3.61 euros (despeses)

Accés lliure al contingut

Universitat de Barcelona
Pujar ^