Valors màxims

 Cal que tingueu en compte la següent informació:

 

DAU

Àmbit

Valors màxims

És possible l'ampliació?

Compte Personal

Compte Funcional

Correu

Espai total

1 GB

(*) No

(**) Sota demanda

Correu

Mida del missatge sortints i/o entrants

20MB

No

No

Correu

Recuperació de missatges

30 dies

No

No

Contactes

 Grup de contactes

100 destinataris

No

(**)Sota demanda

Llistes de correus

Mida del missatge

100 KB

(**)Sota demanda

(**)Sota demanda

 

(*) – Només en casos excepcionals i sempre i quan s’hagin aplicat els consells per optimitzar l’espai disponible, l'Àrea de Tecnologies decidirà si es necessària aquesta ampliació prèvia sol·licitud al servei del PAU.

(**) – Per fer l’ampliació caldrà obrir la sol·licitud al servei del PAU justificant aquesta necessitat

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 19-09-2017

De: Admin [mailto:xxxxx.eku.edu]
Enviat: dimarts, 19 / setembre / 2017 03:03
Per a: Recipients <xxxxx.eku.edu>;
Tema: Correo

Alguien intentó acceder a su cuenta de correo electrónico desde una ubicación diferente. Por razones de seguridad, actualice y asegure su cuenta para evitar la desactivación. Haga clic aquí para asegurar y actualizar su cuenta de correo electrónico.

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona