Correu brossa (spam)

spamEl correu brossa (SPAM en anglès) són els missatges enviats per un mitjà electrònic, indiscriminadament i massiva, sense el consentiment dels receptors. La seva finalitat generalment és comercial, amb missatges prenent forma d'anunci, tot i que també són freqüents els enganys amb intenció de treure profit econòmic de les víctimes (phishing).

 

Quines són les conseqüències del correu brossa:

  • Degradació del servei de correu: en generar-se un gran enviament de correu, els missatges de correu  legítims queden en cua i pateixen problemes de retard.
  • Problemes de reputació: el correu ub.edu és rebutjat per altres servidors de correu i els correus no arriben a la seva destinació.
  • Bloqueig dels comptes ub.edu generadors de spam.

Què fer si rebo correu brossa?

L'Àrea de Tecnologies té activats uns filtres de correu entrant que detecten i eliminen la major part de correu brossa que es rep a la universitat, tot i això a vegades és impossible filtrar el 100% i com a usuaris podem crear regles automàtiques

 

Què passa si el meu compte està generant spam?

  • En quant es detecta, des de l'Àrea de Tecnologies es procedeix a bloquejar el compte ja que les credencials han estat compromeses i s'estan fent servir per enviar spam a través dels nostres servidors de correu. El bloqueig implica que l'usuari no pot accedir al compte.
  • El PAU obre una incidència i contacta telefònicament amb l'usuari perquè canviï la contrasenya i pugui activar novament el compte.

 

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 09-01-2018

De: correo web <fyfdvdrf>;
Enviat el: dimarts, 9 de gener de 2018 0:08
Tema: Término de mantenimiento

Agradecemos la oportunidad de abordar su informe con respecto a la seguridad de la cuenta de correo web.Nuestro objetivo es brindarle el mejor servicio posible, especialmente cuando se trata de salvaguardar su cuenta de correo web.Le enviamos esta respuesta generada automáticamente como confirmación de que nuestro equipo recibió el informe de los usuarios de nuestra cuenta de correo web, y también de
proporcionarle asistencia para tratar el robo de Cuenta.Por favor, confirme la información a continuación para ayudarnos a aumentar la seguridad de su cuenta de correo web.Esto es para proteger su cuenta del robo de acceso no autorizado.

Nombre de usuario: ............
Contraseña: .............
Fecha de nacimiento:.........
Género: ................

Después de seguir estas instrucciones, su cuenta no será interrumpida y continuará normalmente durante y después del mantenimiento y la actualización del servidor.Por lo tanto, envíe la información anterior para confirmar su cuenta de correo web de inmediato para evitar la interrupción de la cuenta y la pérdida de datos.

Término de mantenimiento
Número de caso: 00110022
Propiedad: seguridad de la cuenta de correo web

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona