Correu brossa (spam)

spamEl correu brossa (SPAM en anglès) són els missatges enviats per un mitjà electrònic, indiscriminadament i massiva, sense el consentiment dels receptors. La seva finalitat generalment és comercial, amb missatges prenent forma d'anunci, tot i que també són freqüents els enganys amb intenció de treure profit econòmic de les víctimes (phishing).

 

Quines són les conseqüències del correu brossa:

  • Degradació del servei de correu: en generar-se un gran enviament de correu, els missatges de correu  legítims queden en cua i pateixen problemes de retard.
  • Problemes de reputació: el correu ub.edu és rebutjat per altres servidors de correu i els correus no arriben a la seva destinació.
  • Bloqueig dels comptes ub.edu generadors de spam.

Què fer si rebo correu brossa?

L'Àrea de Tecnologies té activats uns filtres de correu entrant que detecten i eliminen la major part de correu brossa que es rep a la universitat, tot i això a vegades és impossible filtrar el 100% i com a usuaris podem crear regles automàtiques

 

Què passa si el meu compte està generant spam?

  • En quant es detecta, des de l'Àrea de Tecnologies es procedeix a bloquejar el compte ja que les credencials han estat compromeses i s'estan fent servir per enviar spam a través dels nostres servidors de correu. El bloqueig implica que l'usuari no pot accedir al compte.
  • El PAU obre una incidència i contacta telefònicament amb l'usuari perquè canviï la contrasenya i pugui activar novament el compte.

 

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 14-11-2017

From: ...
Sent: Monday, November 13, 2017 7:51:41 AM
Subject: DESDE LA OFICINA DE ADMIN

Para todo el personal defectuoso

Tome nota de esta importante actualización de que nuestro nuevo correo web ha sido mejorado con un nuevo sistema de mensajería de Owa / outlook que también incluye un uso más rápido en correo electrónico, calendario compartido, documentos web y la nueva versión antispam de 2017.

Utilice el siguiente enlace para completar su actualización de nuestro correo web mejorado de Outlook.

HAGA CLIC EN Confirmación de cuenta para actualizar

Saludos,

Soporte de TI Service Desk

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona