Llibreta d'adreçes compartida pero contactes no disponibles en els camps Per a, CC o CCO

Una llibreta d’adreces o contactes permet tenir recollides les adreces de correu electrònic dels destinataris habituals dels nostres missatges, de manera que no les hàgim d'escriure cada vegada. Per defecte disposem de la llibreta d’adreces global que conté tot el PAS i PDI de la UB però podem crear-ne de noves i compartir-les.

Si es comparteix una llibreta d’adreces amb una altra persona, la persona que crea la llibreta  pot visualitzar-la i extreure el contacte a l’enviar un missatge quan desplega els camps Per a, CC o CCO, en canvi la persona amb qui s’ha compartit, si obre aquests camps, no té disponible aquesta llibreta.

Per solucionar això us proposem el següent:

  • Compartir una llibreta: per motius de seguretat recomanem que la persona que crea la llibreta i decideix compartir-la deixi el check de permisos desactivat tal i com es mostra en la imatge.

outCompartirLlibreta1

  •  Accedir a la llibreta compartida: la persona que ha estat convidada ha de seleccionar els contactes de la llista de contactes compartida i arrossegar-los a la llista de “Contactes suggerits”,  d’aquesta manera al crear un nou correu ja tindrà disponible tots els contactes d’aquesta llista.

outCompartirLlibreta2

  •  Quan es donin d’alta nous contactes en aquesta llibreta, el propietari de la llista haurà d’avisar a la resta de persones amb les quals la comparteix per tornar a repetir l’acció descrita abans, en tot cas Outlook  avisarà de que hi ha modificacions i demanarà confirmació.

outCompartirLlibreta3

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 19-09-2017

De: Admin [mailto:xxxxx.eku.edu]
Enviat: dimarts, 19 / setembre / 2017 03:03
Per a: Recipients <xxxxx.eku.edu>;
Tema: Correo

Alguien intentó acceder a su cuenta de correo electrónico desde una ubicación diferente. Por razones de seguridad, actualice y asegure su cuenta para evitar la desactivación. Haga clic aquí para asegurar y actualizar su cuenta de correo electrónico.

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona