Llibreta d'adreçes compartida pero contactes no disponibles en els camps Per a, CC o CCO

Una llibreta d’adreces o contactes permet tenir recollides les adreces de correu electrònic dels destinataris habituals dels nostres missatges, de manera que no les hàgim d'escriure cada vegada. Per defecte disposem de la llibreta d’adreces global que conté tot el PAS i PDI de la UB però podem crear-ne de noves i compartir-les.

Si es comparteix una llibreta d’adreces amb una altra persona, la persona que crea la llibreta  pot visualitzar-la i extreure el contacte a l’enviar un missatge quan desplega els camps Per a, CC o CCO, en canvi la persona amb qui s’ha compartit, si obre aquests camps, no té disponible aquesta llibreta.

Per solucionar això us proposem el següent:

  • Compartir una llibreta: per motius de seguretat recomanem que la persona que crea la llibreta i decideix compartir-la deixi el check de permisos desactivat tal i com es mostra en la imatge.

outCompartirLlibreta1

  •  Accedir a la llibreta compartida: la persona que ha estat convidada ha de seleccionar els contactes de la llista de contactes compartida i arrossegar-los a la llista de “Contactes suggerits”,  d’aquesta manera al crear un nou correu ja tindrà disponible tots els contactes d’aquesta llista.

outCompartirLlibreta2

  •  Quan es donin d’alta nous contactes en aquesta llibreta, el propietari de la llista haurà d’avisar a la resta de persones amb les quals la comparteix per tornar a repetir l’acció descrita abans, en tot cas Outlook  avisarà de que hi ha modificacions i demanarà confirmació.

outCompartirLlibreta3

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 14-11-2017

From: ...
Sent: Monday, November 13, 2017 7:51:41 AM
Subject: DESDE LA OFICINA DE ADMIN

Para todo el personal defectuoso

Tome nota de esta importante actualización de que nuestro nuevo correo web ha sido mejorado con un nuevo sistema de mensajería de Owa / outlook que también incluye un uso más rápido en correo electrónico, calendario compartido, documentos web y la nueva versión antispam de 2017.

Utilice el siguiente enlace para completar su actualización de nuestro correo web mejorado de Outlook.

HAGA CLIC EN Confirmación de cuenta para actualizar

Saludos,

Soporte de TI Service Desk

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona