Llibreta d'adreçes compartida pero contactes no disponibles en els camps Per a, CC o CCO

Una llibreta d’adreces o contactes permet tenir recollides les adreces de correu electrònic dels destinataris habituals dels nostres missatges, de manera que no les hàgim d'escriure cada vegada. Per defecte disposem de la llibreta d’adreces global que conté tot el PAS i PDI de la UB però podem crear-ne de noves i compartir-les.

Si es comparteix una llibreta d’adreces amb una altra persona, la persona que crea la llibreta  pot visualitzar-la i extreure el contacte a l’enviar un missatge quan desplega els camps Per a, CC o CCO, en canvi la persona amb qui s’ha compartit, si obre aquests camps, no té disponible aquesta llibreta.

Per solucionar això us proposem el següent:

  • Compartir una llibreta: per motius de seguretat recomanem que la persona que crea la llibreta i decideix compartir-la deixi el check de permisos desactivat tal i com es mostra en la imatge.

outCompartirLlibreta1

  •  Accedir a la llibreta compartida: la persona que ha estat convidada ha de seleccionar els contactes de la llista de contactes compartida i arrossegar-los a la llista de “Contactes suggerits”,  d’aquesta manera al crear un nou correu ja tindrà disponible tots els contactes d’aquesta llista.

outCompartirLlibreta2

  •  Quan es donin d’alta nous contactes en aquesta llibreta, el propietari de la llista haurà d’avisar a la resta de persones amb les quals la comparteix per tornar a repetir l’acció descrita abans, en tot cas Outlook  avisarà de que hi ha modificacions i demanarà confirmació.

outCompartirLlibreta3

Últim phishing: Esborreu-lo!

Detectat el 09-01-2018

De: correo web <fyfdvdrf>;
Enviat el: dimarts, 9 de gener de 2018 0:08
Tema: Término de mantenimiento

Agradecemos la oportunidad de abordar su informe con respecto a la seguridad de la cuenta de correo web.Nuestro objetivo es brindarle el mejor servicio posible, especialmente cuando se trata de salvaguardar su cuenta de correo web.Le enviamos esta respuesta generada automáticamente como confirmación de que nuestro equipo recibió el informe de los usuarios de nuestra cuenta de correo web, y también de
proporcionarle asistencia para tratar el robo de Cuenta.Por favor, confirme la información a continuación para ayudarnos a aumentar la seguridad de su cuenta de correo web.Esto es para proteger su cuenta del robo de acceso no autorizado.

Nombre de usuario: ............
Contraseña: .............
Fecha de nacimiento:.........
Género: ................

Después de seguir estas instrucciones, su cuenta no será interrumpida y continuará normalmente durante y después del mantenimiento y la actualización del servidor.Por lo tanto, envíe la información anterior para confirmar su cuenta de correo web de inmediato para evitar la interrupción de la cuenta y la pérdida de datos.

Término de mantenimiento
Número de caso: 00110022
Propiedad: seguridad de la cuenta de correo web

e-DAU - Universitat de Barcelona e-DAU - Universitat de Barcelona