Ecologia Forestal

sem 081113

Abstract:

Entre bosc subalpí i la zona supraforestal s’estén un zona de transició o ecotò delimitat per dues fronteres: el límit bosc (timberline) i el límit de l’arbre (treeline). Aquestes fronteres estan acoblades de manera que els factors que determinen la seva posició són similars.

L’altitud del límit natural del bosc ve donada pel factors climàtics o controls globals. Però per altra banda, els controls regionals modulen la posició de l’ecotò a escala local. Són factors específics de cada lloc com ara pertorbacions naturals o antròpiques, efecte del vent, herbivoria, i altres processos ecològics (competència i facilitació).

Per tant i donat l’augment de temperatura que s’ha produït, esperaríem un ascens de l’ecotò. Sota aquesta hipòtesi i considerant els factors locals hem estudiat des de fa anys els canvis que s’han produït en l’ecotò. Presentaré un resum dels resultats més rellevants.