Academic staff

Dra. Isabel Muñoz

isabel munoz [320x200] height=

dades de contacte

 

càrrecs:
Professora titular d’Ecologia
Breu Descripció:

Treballa en ecologia de rius. La seves línies de recerca es centren en l’ecologia dels invertebrats en sistemes fluvials, especialment en rius mediterranis. Són objecte del seu estudi els efectes que la sequera estival, les entrades de energia en forma de llum i de matèria particulada del bosc de ribera tenen sobre l’estructura de les comunitats d’invertebrats bentònics (meiofauna i macrofauna), sobre les relacions tròfiques entre les diferents espècies i les interaccions dels herbívors amb els biofilm fluvial.

 

Actualment, alguns dels projectes de recerca actius estudien aquestes respostes en un escenari de canvi climàtic. Altre línia de recerca es centra en el camp de l’ecotoxicologia i en l’estudi dels efectes de les substàncies tòxiques en la comunitat fluvial. Participa en diversos projectes de recerca a nivell europeu i estatal.

 

Publicacionsamunt

 
 
Darrers articles científics en revistes incloses en el Science Citation Index
  • Muñoz, I.; M. Real, H.Guasch, E. Navarro y S. Sabater. 2000. Resource limitation by freshwater snail (Stagnicola vulnerata) grazing pressure: an experimental study. Archiv für Hydrobiologie, 4 (148): 517- 532 (cat.inist.fr)
  • Muñoz, I.; M. Real, H.Guasch, E. Navarro y S. Sabater. 2001. Effects of atrazine on periphyton under grazing pressure. Aquatic Toxicology, 55:239-249 (doi:10.1016/S0166-445X(01)00179-5)
  • Acuña, V.; Muñoz, I.; Giorgi, A.; Omella, M., Sabater, F., Sabater, S. 2005. Drought and post-drought recovery cycles in an intermittent Mediterranean stream: structural and functional aspects. Journal of the North American Benthological Society, 24: 919-933 (doi: 10.1899/04-078.1)
  • Gaudes, A.; Artigas, J.; Romani, A.M.; Sabater, S.; Muñoz, I. Contribution of microbial and invertebrate communities to leaf litter colonization in a Mediterranena stream. Journal of the North American Benthological Society, 28(1), p: 34–43. 2009. (doi: 10.1899/07-131.1)
  • Muñoz I., López-Doval, J., Ricart, M, Villagrassa, M, Brix R, Geiszinger, A., Ginebreda A, Guasch H.,López de Alda M.J., Romaní, A.M., Sabater S. and Barceló, D. 2009. Bridging levels of pharmaceutical in river water with biological community structure in the Llobregat River (NE Spain). Environmental Toxicology and Chemistry (in press). (doi: 10.1897/08-486.1)

Projectes en actiu amunt

 

  • 2010-2014. Scarce-Consolider: Evaluación y predicción de los efectos del cambio global en la cantidad y la calidad del agua en ríos ibéricos. Programa Consolider Ingenio 2010 (Ministerio Ciencia e Innovación). Investigador principal: Isabel Muñoz. (www.idaea.csic.es/scarceconsolider).
  • 2009-2011. Efectos del calentamiento y la temporalidad en el procesado de la materia orgánica en ríos: 2. red trófica Programa Nacional para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, Proyecto coordinado: CGL2008-05618-C02-02/BOS Investigador Principal: Isabel Muñoz.
  • 2005-2010. MODELKEY: Models for assessing and forecasting the impact of environmental key pollutants on marine and freshwater ecosystem and biodiversity. VI FWP-Global Change and Ecosystems GOCE-511237. Investigador principal: Isabel Muñoz. (www.modelkey.org).

Enllaços d'interès amunt

Si detecteu algun error o voleu actualitzar la informació poseu-vos en contacte amb nosaltres icono mail