Si teniu alguna incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica coordinacio.fee@ub.edu.

Objectiu:

L'objectiu d'aquest servei és facilitar als estudiants de la Facultat l'ús i la reserva de les sales de treball disponibles, perquè puguin gaudir d'un espai per fer-hi treballs en grup. Reservar les sales permet assegurar-ne la disponibilitat en una data i horari concret, i durant un temps determinat. Recordeu que no són sales de treball o estudi individuals.

Adreçat a:

Tots els estudiants matriculats en els ensenyaments de grau, màster o doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa.

Horari:

De dilluns a divendres, de les 9.00 h a les 21.00 h.


 • L'ús de les sales de treball és per a finalitats exclusivament acadèmiques.
 • El nombre d’usuaris per reserva ha de ser entre 2 i 5 estudiants.
 • Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 7 dies i, com a molt tard, fins a les 19:00 hores del dia abans.
 • Cada grup pot fer, com a màxim, una reserva per setmana.
 • Excepcionalment, en època de poca demanda de les sales, es poden sol·licitar 2 reserves per setmana.
 • Els espais es poden reservar per una durada màxima diària de 2 hores.
 • Quan s'acaba el termini de la reserva, l'usuari pot anar renovant l'ocupació de la sala en períodes d’1 hora, si no hi ha una altra sol·licitud de reserva a continuació.
 • Si no s'ocupa la sala després d'un quart d'hora d'inici de la reserva, queda anul·lada i la sala pot ser ocupada per altres usuaris.
 • La persona que fa la reserva de la sala n'és responsable a tots els efectes.
 • Està completament prohibit tancar-se amb clau dins les sales.
 • No està permès fumar ni menjar en aquests espais i s’ha de mantenir un ambient de treball correcte.
 • És responsabilitat de l’usuari que la sala quedi en perfectes condicions per als usuaris següents.
 • Un ús incorrecte de l’espai, la no-devolució o pèrdua de la clau, o el deteriorament dels equipaments sancionen la persona responsable de la reserva amb el bloqueig d'aquest servei durant un mes.
 • Per accedir a les sales de treball la persona responsable de la reserva ha de demanar les claus al punt d’informació i deixar-hi el carnet Som UB.
 • En finalitzar-ne l'ús, cal deixar la sala en perfectes condicions i la persona responsable de la reserva ha de retornar la clau al punt d’informació i recollir-hi el carnet Som UB.