Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Facultat d’Economia i Empresa

Presentació Pàgina web del màster

Presentació

El màster de Comptabilitat i Fiscalitat ofereix la formació pràctica necessària per capacitar especialistes en els camps de la comptabilitat, la fiscalitat i l’auditoria. Aquesta formació els ha de permetre dirigir i dur a terme, de manera eficaç i fonamentada, feines vinculades amb aquestes matèries en empreses de qualsevol tipus o dimensió.

Aquest màster està homologat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a la dispensa de l’examen teòric d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

Destinataris

Destinataris

Aquest màster s'adreça especialment a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres, Relacions Laborals o Dret; diplomats en Ciències Empresarials i professors mercantils, que vulguin aconseguir coneixements de nivell avançat, relacionats amb la comptabilitat i la fiscalitat, així com l’auditoria de comptes.

Pla d’estudis

Pla d’estudis

És un màster de 60 crèdits amb dues mencions: menció de Comptabilitat i Auditoria i menció de Fiscalitat.

Matèries Crèdits
Obligatòries 20
Obligatòries de menció 17,5
Optatives 12,5
Treball Final de Màster 10
Total 60
Sortides professionals

Sortides professionals

L’activitat professional dels alumnes d'aquest màster es pot desenvolupar en departaments jurídics o financers d'empreses, despatxos d’economistes o d’advocats fiscalistes, empreses d’auditoria, consultories i administracions públiques.

UB & Barcelona

UB & Barcelona

Universitat de Barcelona

La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.

Facultat d’Economia i Empresa

La Facultat d’Economia i Empresa és un centre de referència en l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. Així, recull la tradició de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que va formar la primera promoció d’economistes de Catalunya (1954-1959), i de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que ha format titulats mercantils i diplomats en empresarials des de l’any 1850.

Barcelona

Una de les ciutats més pròsperes d’Europa, amb un clima assolellat i una vida cultural cosmopolita, és un lloc fantàstic per viure-hi. Barcelona gaudeix d’una qualitat de vida excel·lent i compta amb una diversitat cultural i un ambient estudiantil molt interessant.

Contacte

Oficina de Màsters i Doctorat

Av. Diagonal, 696, planta baixa, 08034 Barcelona

omd.eco@ub.edu

+34 934 039 838 | +34 934 039 837

De dilluns a divendres, matins de 10 a 13:30 h i tardes de 16 a 19 h

Coordinació acadèmica

Javier Oses Garcia

master.cif@ub.edu