Calendari acadèmic: El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem comprovar el calendari acadèmic de la universitat a la que estàs interessat a anar perquè en funció del mateix pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre. Per exemple, a les universitats on els semestres comencen i acaben molt més tard que els nostres és recomanable anar-hi el segon semestre ja que si hi vas el primer semestre tornaràs quan aquí ja hauran començat les classes. Per altra banda, en aquelles universitats on els semestres comencin i acabin abans que els nostres és recomanable anar-hi el primer semestre perquè sinó et coincidiran l’inici de les classes a la universitat de destí amb els exàmens de primer semestre de la Facultat, i no es pot garantir que puguis trobar una alternativa a l’avaluació aquí, per tant podries perdre la convocatòria de l’examen de gener. A continuació pots trobar un cronograma que t’orientarà sobre quin és el semestre d’estada més adient en funció del país de destinació. Aquest és un document ORIENTATIU fet en base a una mostra d’universitats de cada país, si us plau, consulta específicament el calendari acadèmic de la universitat a la qual estiguis interessat a anar per tal de decidir si és millor realitzar una estada de SEM1 o de SEM2. En el cas de les estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre: http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2015/11/Cronograma-Destinacions.xlsx.

Per als idiomes alemany, anglès i francès s'haurà d'acreditar almenys un nivell B1 per tal de poder presentar la sol·licitud. A més, cal tenir en compte: Per a les places on s'indica: "MANDATORY: nivell x" no s'assignarà plaça si no s'arriba al nivell exigit. Per a les places on s'indica: "nivell x (RECOMMENDED)" l'Oficina de Relacions Internacionals assignarà plaça tot i que no s'arribi al nivell recomanat. No obstant, tingues en compte que la decisió última sempre dependrà de la universitat de destí i per tant et recomanem que només sol·licitis aquelles universitats a les quals s'adeqüi el teu nivell d'idioma. Sinó t'arrisques a que, tot i tenir la plaça assignada per nosaltres, la universitat estrangera no accepti la teva candidatura i denegui la teva acceptació. Hi ha algunes places per a les quals es demana un títol acreditatiu de l'idioma específic (IELTS; TOEFL; Cambridge Certificates). En cas que així sigui, no s'assignarà plaça si no es presenta el certificat corresponent.

Sempre que es realitza un intercanvi fora de la Unió Europea és necessari tramitar el visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació extra per l’expedició del visat. Aquesta documentació extra pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès, a justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger (per exemple, per anar a Estats Units s’ha de justificar que es disposa aproximadament d’uns 8500 euros per semestre i per anar a Corea d’uns 2500 euros per semestre, però recorda que aquesta quantitat varia d’un país a un altre i pot variar també d’un any a un altre) o fins i tot certificats mèdics. Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països als que vulguis sol·licitar l’intercanvi.

A més de prendre en consideració la destinació que més t'atrau, consulta també l'oferta de cursos! Cada universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure's millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l'estranger. Consulta l'apartat "què es pot estudiar?" de la pàgina web de l'ORI (estudiants UB - funcionament) per assegurar-te que realitzes bé la teva tria.
Pels estudiants del Grau d'ADE: És possible que no a totes les universitats puguis trobar assignatures per a totes les mencions. Has de saber que per a les mencions de Màrqueting i Organització d'Empreses és més senzill trobar cursos a moltes de les universitats estrangeres, però pel que fa a les mencions d'Assegurances i Finances i Comptabilitat i Fiscalitat resulta més complicat i és possible que no puguis fer compatible l'estada a l'estranger amb l'obtenció d'una d'aquestes dues mencions.

Mostrant 29 ofertes 
Llegenda

* Oferta només anual

** Oferta només semestral