Calendari acadèmic: El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem comprovar el calendari acadèmic de la universitat a la que estàs interessat a anar perquè en funció del mateix pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre. Per exemple, a les universitats on els semestres comencen i acaben molt més tard que els nostres és recomanable anar-hi el segon semestre ja que si hi vas el primer semestre tornaràs quan aquí ja hauran començat les classes. Per altra banda, en aquelles universitats on els semestres comencin i acabin abans que els nostres és recomanable anar-hi el primer semestre perquè sinó et coincidiran l’inici de les classes a la universitat de destí amb els exàmens de primer semestre de la Facultat. Com a orma general a les universitats nòrdiques acosutma a ser millor anar-hi el primer semestre, ja que tenen un calendari acadèmic avançat en relació al nostre i a les alemanes el segon, ja que tenen un calendari acadèmic retrassat en relació al nostre. Consulta específicament el calendari acadèmic de les universitats on vulguis anar per tal de decidir si és millor realitzar una estada de SEM1 o de SEM2. En el cas de les estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre.

Per als idiomes alemany, anglès i francès s'haurà d'acreditar almenys un nivell B1 per tal de poder presentar la sol·licitud. A més, cal tenir en compte:

  • Per a les places on s'indica: "MANDATORY nivell x" no s'assignarà plaça si no s'arriba al nivell exigit. 
  • Per a les places on s'indica: "RECOMMENDED nivell x" l'Oficina de Relacions Internacionals assignarà plaça tot i que no s'arribi al nivell recomanat. No obstant, tingues en compte que la decisió última sempre dependrà de la universitat de destí i per tant et recomanem que només sol·licitis aquelles universitats a les quals s'adeqüi el teu nivell d'idioma. Sinó t'arrisques a que, tot i tenir la plaça assignada per nosaltres, la universitat estrangera no accepti la teva candidatura i denegui la teva acceptació.
  • Hi ha algunes places per a les quals es demana un títol acreditatiu de l'idioma específic (IELTS; TOEFL; Cambridge Certificates). En cas que així sigui, no s'assignarà plaça si no es presenta el certificat corresponent.

En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea o que vulguis realitzar l’intercanvi a algun dels països associats, has de tenir en compte que és possible que hagis de tramitar un visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació extra per l’expedició del visat. Aquesta documentació extra pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès, a justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger o fins i tot certificats mèdics. Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països que no formin part de la unió europea als que estiguis interessat a anar o del països europeus en cas que no tinguis la nacionalitat d’un dels estats membres.

A més de prendre en consideració la destinació que més t'atrau, consulta també l'oferta de cursos! Cada universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure's millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l'estranger. Consulta l'apartat "Reconeixement acadèmic" de la secció funcionament de la pàgina web de l'ORI (estudiants UB - Outgoing) per assegurar-te que realitzes bé la teva tria.

 

Mostrant 150 ofertes 
Llegenda

* Oferta només anual

** Oferta només semestral