Compromís social i aprenentatge servei

L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. És una fórmula per incorporar la responsabilitat social en els estudis universitaris i fomentar el compromís cívic dels estudiants amb la seva comunitat.